คนเห็นคนคิดต่างว่าคิดเลว

เขาหล่นเหวแห่งจิตริษยา

ควรได้รับการบำบัดด้วยเมตตา

หายขาดแล้วถึงปล่อยมาเป็นผู้คน


สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 23  ธันวาคม 2556