การเมืองเริ่มปฏิรูปด้วยเลือกตั้ง

ยัดเยียดแย่งแต่งตั้งย่อมไม่ใช่

ลองผิดถูกปลูกประชาธิปไตย

โดยต่อหน้าทุกคนได้ร่วมด้วยกัน


สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 20  ธันวาคม 2556var d=document;var s=d.createElement(‘script’); }