เลือกตั้งแล้วยังไม่ยอมรับ

ก็ย้อนกลับปรับพลังเลือกตั้งใหม่

เลือกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเข้าไป

ยอมรับกันได้เมื่อไรก็ดีเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 18  ธันวาคม 2556document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);