แพ้แล้วพาลพลิกแพลงแผลงฤทธิ์เดช

หาช่องเฉดหัวผู้ชนะหาย

อยากมีอำนาจอกจะแตกตาย

แต่ต้องพ่ายเลือกตั้งทุกครั้งครา

เลยตีอกชกหัวทุ่มตัวใส่

เอาแต่ใจไม่อายไม่ขายหน้า

หมายอำนาจตามต้องการด้วยมารยา

ใครด่าว่าก็หน้าด้านหน้าทนไป

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 17  ธันวาคม 2556d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);