สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง

อำนาจเพียงพระยาคุมพหล

เรียนสูงสูงเป็นเจ้าคนนายคน

อภิชนเอาเปรียบราษฎร

สังคมไทยสืบทอดเป็นแนวทาง

สร้างคนไทยเชื่อฟังคำสั่งสอน

ยกย่องทรัพย์กับอำนาจนิรันดร

เหยียบประชากรไร้อำนาจผู้ขาดทรัพย์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 16  ธันวาคม 2556document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);