Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556

 

อู่ทองสร้างอยุธยา มาจากขอมละโว้

          กษัตริย์สถาปนากรุงศรีอยุธยา มีเชื้อสายขอมละโว้ เป็นเครือญาติใกล้ชิดกษัตริย์สถาปนาปราสาทนครวัดและปราสาทพระวิหาร

          ปราสาทพระวิหาร เริ่มสร้างด้วยหิน ราวหลัง พ.ศ. 1500 บริเวณลานโล่งบนยอดเขาพระวิหารที่เคยมีศาลผีสิงสถิตอยู่ก่อนนานมากแล้ว

          ต่อมาปฏิสังขรณ์เพิ่มเติม ราวหลัง พ.ศ. 1600 ยุคเดียวกับที่สร้างปราสาทนครวัด เมืองพระนคร(ในเสียมเรียบ)

          ขณะนั้นในไทยบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีรัฐละโว้(ศูนย์กลางอยู่ จ. ลพบุรี) เป็นพวกขอม พูดเขมร กับรัฐสุพรรณภูมิ(ศูนย์กลางอยู่ จ. สุพรรณบุรี) เป็นพวกสยาม พูดไทย

          ยังไม่มีรัฐสุโขทัย แต่มีชุมชนบ้านเมืองอยู่ทางลุ่มน้ำน่าน-ยม(ทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์ กับเชลียง สุโขทัย)

          รัฐละโว้ เป็นรัฐเครือญาติใกล้ชิดกับอาณาจักรกัมพูชาที่เมืองพระนคร มีภาพสลักขบวนแห่ชาวละโว้อยู่บนระเบียงปราสาทนครวัด(ตามหลังขบวนแห่ชาวสยามจากเวียงจัน)

          ชาวละโว้อยู่ในวัฒนธรรมขอม เรียกขอมละโว้ นุ่งผ้าแบบเขมร(ถกเขมร, ขัดเขมร, โจงกระเบน) ทำงานช่างอย่างเขมร(เรียกศิลปะเขมร)

          ต่อมาขอมละโว้ร่วมอำนาจการเมืองกับสยามสุพรรณ แล้วสถาปนากรุงศรีอยุธยา

          เชื้อสายขอมละโว้เป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา พระนามรามาธิบดี ตามคติ    รามายณะ(ต่อมาเรียกรามเกียรติ์)ของพราหมณ์ ซึ่งได้จากวัฒนธรรมขอมกัมพูชา-ละโว้

          รามาธิบดีเชื้อสายขอมละโว้นี่แหละ ถูกนักปราชญ์สถาปนาให้เป็นพระเจ้าอู่ทอง    ในตำนานสร้างอยุธยา(พระเจ้าอู่ทอง เป็นวีรบุรุษในตำนาน ไม่มีตัวตนอยู่จริง)

          ประเพณีราชสำนักแบบขอม(คือเขมร)เมืองละโว้ รับจากนครวัด ก็ย้ายไปอยู่ในราชสำนักอยุธยา แล้วถูกทำให้เป็นไทยสืบจนทุกวันนี้

          จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ในระเบียงรอบวัดพระแก้วในกรุงเทพฯ ก็ได้แบบจากภาพสลักบนระเบียงรอบปราสาทนครวัด}