อยากได้ประชาธิปไตย

ต้องประชาธิปไตยในกำกับ

โดยคนชั้นสูงเต็มสำรับ

พร้อมสรรพคนดีที่คัดแล้ว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

27  พฤศจิกายน 2556}d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);