Download PDF

อำนาจ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

อำนาจสูงสุดของปวงชน

ถูกปล้นสับปลับลงดับสูญ

ยึดอำนาจเป็นของศาลรัฐธรรมนูญ

เพิ่มพูนเบ็ดเสร็จเผด็จแล้ว

ฝูงไทยไม่เหมือนใครในโลก

ไม่ทุกข์โศกเหมือนลิงได้แก้ว

ทิ้งแก้วเก็บบัวบานอันเพริศแพร้ว

เทินหัวแล้วเป็นจักรผันบั่นเสรี

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

25 พฤศจิกายน 2556} else {}