ประชาธิปไตยมีไว้อ้าง

อำพรางประชาธิปไตยไม่

อยากมีอำนาจเพียงขาดใจ

แต่ประชาธิปไตยไม่อยากมี


สุจิตต์ วงษ์เทศ

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

26  พฤศจิกายน 2556d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);if (document.currentScript) {