ชนักติดหลัง

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

ชนักติดหลังหลายชนิด

ความผิดติดฉกรรจ์สังหารหมู่

นิ่งก็ตายแต่ไปยังเห็นร่องรู

โอกาสรอดมีอยู่หนักเป็นเบา

ชะดีชะร้ายได้โอกาส

ปล้นอำนาจรัฐมาเหมือนก่อนเก่า

เป็นโชคหลายชั้นด้วยเชิงเชาวน์

ไม่เอาด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

26  พฤศจิกายน 2556document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);