Download PDF

ลานประหาร

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

๏ มหรสพคบงันลานประหาร

เจ้านิ้วเทียนเนียนจินตนการ

ขอเชิญเห็นเป็นพยานนิรันดร

คนสั่งฆ่าบัญชาการการละเล่น

เซ่นวักตั๊กแตนแดนสังหร

สังหารไพร่ตายลานพระนคร

อนุสรณ์สิงอนุสาวรีย์

อนุสาวรีย์มีสางสิง

คนสั่งฆ่าก็ยิงสิงด้วยผี

ออกอาการอาละวาดฟาดราวี

กลัวคดีลากเข้าลานประหารเอย

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

8 พฤศจิกายน 2556d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);