ต้นตอ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

๏ มือถือสากปากถือศีลสนั่นเสียง

หวีดร้องก้องกรับศัพท์สำเนียง

ปานสุเมรุเอนเอียงอ่อนระอา

แสดงตนต้านต่อคอร์รัปชั่น

ที่แท้นั่นต้นตอคอร์รัปกล้า

จัดเงินทอนหมูไปไก่ก็มา

แล้วดราม่าหน้ากระแสต้านโกงเอย

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

7 พฤศจิกายน 2556document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);