โจรต้านคอร์รัปชั่น

สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

๏ ไม่เคยเห็นเจ้าข้าเอ๊ยเพิ่งเคยเห็น

โจรวิ่งไล่จับโจรตะโกนเกณฑ์

ทำโลดเต้นต้านคอร์รัปชั่นชู

กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง

นั่งทับกองขี้ตัวรู้ตัวอยู่

สร้างภาพล้างคราบให้ดีดู

แต่ขว้างงูไม่พ้นคอติดคอเอย

 

บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุรี

5 พฤศจิกายน 2556if (document.currentScript) {