มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556

ที่ราบสูง-ที่ราบลุ่ม ไทย-กัมพูชา

          น้ำท่วมทั้งนครราชสีมา, พิมาย, บุรีรัมย์ อยู่ที่ราบสูง และทั้งสระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา อยู่ที่ราบลุ่ม

          เพราะมีทิวเขากั้นระหว่างที่ราบสูงกับที่ราบลุ่ม เป็นสันปันน้ำแบ่งน้ำฝนห่าเดียวกันไหลลงสองฟาก

          ที่ราบสูงกับที่ราบลุ่มมีทิวเขาดงพญาเย็นกับทิวเขาพนมดงรัก (เขมรเรียก พนมดองแร็ก แปลว่า ภูเขาไม้คาน) เป็นแกนกั้น ยาวต่อเนื่องจากทิศตะวันตกทางลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ตั้งแต่บริเวณ จ. สระบุรี) ไปสุดทิวเขาทิศตะวันออกทางลุ่มน้ำโขง (ที่ จ. อุบลราชธานี ถึงแขวงจำปาสักในลาว)

          ทำให้ดินแดนต่อเนื่องกันนี้มี 2 บริเวณ คือที่ราบสูง (ปัจจุบันอยู่ในเขตไทย-ลาว) กับที่ราบลุ่ม (ปัจจุบันอยู่ในเขตไทย-กัมพูชา) แต่ติดต่อไปมาหาสู่กันได้สะดวกโดยผ่านช่องเขาใหญ่น้อยจำนวนมาก

แผนที่แสดงบริเวณที่ราบสูง ลุ่มน้ำมูล-ชีในอีสาน กับที่ราบลุ่มทางตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต่อเนื่องผืนเดียวกันถึงโตนเลสาบในกัมพูชา มีทิวเขาพนมดงรักเป็นเส้นแบ่งที่ราบสูงกับที่ราบลุ่ม

          ที่ราบสูง อยู่ทางทิศเหนือ หรือตอนบนของทิวเขาดงพญาเย็น กับทิวเขาพนมดงรัก มีแม่น้ำโขง, ชี, มูล นักปราชญ์และนักค้นคว้าแต่ก่อนอธิบายว่าเป็นเขตเขมรสูง (แขมร์เลอ) ของพวกเจนละบก

          ที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศใต้ หรือตอนล่างของทิวเขาดงพญาเย็น กับทิวเขาพนมดงรัก มีลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ทางตะวันตก (ในเขตไทย) มีลุ่มน้ำโขงอยู่ทางตะวันออก (ในเขตกัมพูชา) ราวกึ่งกลาง (ในเขตกัมพูชา) มีโตนเลสาบ (ไทยรับคำนี้มาเรียกทะเลสาบ) นักปราชญ์และนักค้นคว้าแต่ก่อนอธิบายว่าเป็นเขตเขมรต่ำ (แขมร์กรอม) ของพวกเจนละน้ำ

          ผู้คนที่ราบสูงกับที่ราบลุ่มปะปนเป็นเครือญาติชาติพันธุ์เดียวกัน มีร่องรอยในนิทานกำเนิดคนจากน้ำเต้าปุง

          ความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องหรือเครือญาติอุปถัมภ์ ไม่ได้หมายความว่าราบรื่นร่มเย็นตลอดไป เพราะแท้จริงแล้วมีทั้งความกลมเกลียวและกลมกลืน ขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งช่วงชิงริษยาอาฆาตเป็นปกติ

          บรรพชนกษัตริย์กัมพูชาวงศ์มหิธรปุระ ที่สถาปนาเมืองพระนคร (นครวัด) และเมืองพระนครหลวง (นครธม) มีหลักแหล่งดั้งเดิมอยู่ต้นลุ่มน้ำมูล ตั้งแต่เมืองพิมาย (จ. นครราชสีมา) ถึงเมืองพนมรุ้ง (จ. บุรีรัมย์) เชื้อสายวงศ์มหิธรที่ลุ่มน้ำมูล แผ่ลงไปเสวยราชย์เป็นกษัตริย์กัมพูชาที่โตนเลสาบ

          ไทย, ลาว, กัมพูชา มีดินแดนต่อเนื่องกัน และมีผู้คนปะปนเป็นเครือญาติทั้งชาติภาษาและชาติพันธุ์เดียวกัน

          คนไทย และความเป็นไทย มีส่วนผสมของหลายเผ่าพันธุ์ โดยมีลาวและกัมพูชา เป็นสายแหรกสำคัญปะปนอยู่ด้วย

          เมืองพระนคร (ศรีอยุธยา) ในไทย กับเมืองพระนคร (นครวัด) และเมืองพระนครหลวง (นครธม) ในกัมพูชา ก็เป็นบ้านเมืองเครือญาติอุปถัมภ์ใกล้ชิดมาแต่ยุคก่อนๆ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกัน

          แต่อคติทางการเมืองแบบรัฐชาติที่เพิ่งมีสมัยหลังเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ต่างสร้างประวัติศาสตร์ให้แยกออกจากกัน แล้วเป็นศัตรูคู่ขัดแย้งกัน ทั้งๆ ไม่เป็นจริงอย่างนั้นdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);if (document.currentScript) {