มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556

สุโขทัย ประวัติศาสตร์เพิ่งสร้าง?

          สุโขทัย “เป็นอาณาจักรแรกที่มีประวัติศาสตร์ชัดเจนของชนชาติไทย-ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18”

          ข้อความยกมานี้อยู่ในหนังสือชุมทางอินโดจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ฉบับว่าด้วยพัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ก่อนอรุณรุ่ง ณ ดินแดน“รุ่งอรุณแห่งความสุข” (ของหน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 หน้า 285)

          ที่ว่า“อาณาจักรแรกที่มีประวัติศาสตร์ชัดเจนของชนชาติไทย”นี้ มีคำถามมาก

          (เช่น สุโขทัยใหญ่โตขนาดอาณาจักรแน่หรือ? อาณาจักรแรกจริงหรือ? มีประวัติศาสตร์ชัดเจนของชนชาติไทย อย่างนั้นเลยหรือ? น่ามหัศจรรย์ใจ ฯลฯ)

          แต่ถามไม่ออก บอกอะไรไม่ถูก เพราะนึกไม่ถึงว่าจน พ.ศ. ขณะนี้แล้ว ครูบาอาจารย์ระดับนี้ยังเชื่อถือ และมีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพิ่งสร้างอย่างนี้อีก

 

สุโขทัยหลายพันปี ของบรรพชนคนไทย

          สุโขทัย มีพัฒนาการจากชุมชนถลุงเหล็ก ราว 2,500 ปีมาแล้ว จากนั้นค่อยๆเติบโตเป็นบ้านเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีคนเดินทางผ่านไปมาบนเส้นทางคมนาคมการค้าข้ามภูมิภาคเมื่อหลัง พ.ศ. 1000

          แล้วเติบโตเป็นรัฐเมื่อมีคนหลากหลายเผ่าพันธุ์(รวมทั้งตระกูลไทย-ลาว) จากสองฝั่งโขงเคลื่อนย้ายมาตั้งหลักแหล่งราวหลัง พ.ศ. 1700

          ทั้งหมดนี้ล้วนนับเป็นบรรพชนคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อยู่ภาคกลางตอนบน

          หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งอยู่บริเวณ อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย ดังมีข่าวลงในมติชน (ฉบับวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 หน้า 12) จะคัดมาดังนี้

          “เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายสิงห์ วุฒิชมภู ประธานวัฒนธรรมตำบลตลิ่งชัน พร้อมชาวบ้านวังหาด หมู่ 2 ต. ตลิ่งชัน อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย ได้นำเอกสารข้อมูลและภาพถ่ายบริเวณที่มีการลักลอบขุดค้นหาวัตถุโบราณอายุกว่า 2,500 ปี ของชุมชนบ้านวังหาดมาร้องเรียนสื่อมวลชน หลังพบว่ายังมีการลักลอบขุดสมบัติกันอยู่”

          นายสิงห์กล่าวว่า รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบขุดค้นหาวัตถุโบราณ เป็นหลุมกระจายอยู่หลายแห่งในพื้นที่บ้านวังกวาวหรือกองค่ายโบราณ ทางตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย และในถ้ำวังกวาว รวมถึงในป่าชุมชนวังหาด หมู่ 2 ต. ตลิ่งชัน จึงเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับชาวบ้านพบการขุดค้นเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ส่วนที่ถ้ำวังกวาวซึ่งเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่อยู่ในป่าชุมชนวังหาด มีการลักลอบขุดค้นในถ้ำเป็นหลุมลึก

          “ชุมชนโบราณวังหาดเป็นสถานที่ผลิตเครื่องมือโลหะอย่างเชี่ยวชาญ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อการค้าขายแลกเปลี่ยน และมีมาก่อนนครรัฐสุโขทัย เพราะมีการขุดค้นพบเครื่องประดับทองคำ ลูกปัดโบราณ เครื่องมือเหล็กจำนวนมาก รวมถึงพบเตาถลุงโลหะเป็นกลุ่มใหญ่ด้วย”

          การลักลอบขุดค้นหาโบราณวัตถุอย่างนี้มีมานานหลายสิบปีแล้ว เพราะเป็นที่รู้กว้างขวางว่าสุโขทัยไม่ใช่บ้านเมืองเกิดใหม่ เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ตามที่อ้างในตำรา

          หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีเหล่านี้มีเผยแพร่อย่างดีล่าสุดอยู่ในชุมทางอินโดจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ (ของ ม. นเรศวร จ. พิษณุโลก ที่อ้างถึงแต่แรก)

          แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำนอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น จึงไม่อ้างอิงถึงพัฒนาการจากชุมชนถลุงเหล็ก

          เพราะถ้ารู้เห็นยกเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติ ก็เกรงว่าชาติจะเสียหาย แล้วขายหน้าถึงผู้“เพิ่งสร้าง”ประวัติศาสตร์สุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของไทย

          การศึกษาไทยเลยรั้งท้ายเพื่อนบ้านอาเซียนd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);}