มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556

ทำลายกวี ด้วยคำว่า ขี้เมา

          คนชั้นนำผู้มีอำนาจสมัยจารีตต้องการให้กวียืนอยู่ข้างตน

          แต่ถ้าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ ก็ต้องทำลายกวีนั้นเสีย ด้วยกลวิธีและอุบายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ให้ขี้เมามาล่ามกวีไว้

          นายผี เขียนถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือศิลปาการแห่งกาพย์กลอน (สำนักพิมพ์อ่าน พิมพ์ครั้งที่ห้า กันยายน 2556) แล้วเล่ากรณีสุนทรภู่ กับ ชิต บุรทัต ว่า

          สุนทรภู่ ใครๆ ก็ย่อมทราบว่าสุนทรภู่เคยมีความขัดแย้งอย่างที่จะประนอมกันไม่ได้กับกษัตริย์องค์หนึ่ง-แน่ละ, ลูกหลานของเขาย่อมสนใจข้อนี้ด้วย จริงอยู่, ความขัดแย้งอันนี้เปนความขัดแย้งส่วนตัวและในภายหลังสุนทรภู่ก็ถูกซื้อไปสำเร็จ; แต่ความเปน “อาลักษณ์ขี้เมา” ของสุนทรภู่ก็ถูกนำมาขยายความให้ใหญ่โตขึ้น,  ทั้งในชีวิตของสุนทรภู่เอง เหล้าก็เปนส่วนสำคัญที่ทำให้กระดูกของเขาอ่อนไปยิ่งกว่าที่ได้อ่อนอยู่แล้ว, ที่ทำให้ทรรศนะของเขามืดมัวไปกว่าที่ได้เคยมืดมัวอยู่แล้ว

          ชิต บุรทัต ใครๆ ก็ทราบดีว่าใครได้มาดึง ชิต บุรทัต ไปรับใช้กลุ่มของตนอย่างไร และเพื่อจะผูกมัด ชิต บุรทัต ผู้น่าสงสารไว้ไม่ให้ดิ้นรน เขาก็ได้เอาพันธนาการแห่งสุรามาล่ามกวีผู้นี้ไว้อย่างมั่นคง ใครบ้างไม่ทราบว่าเมื่อเหล้าได้ทำลายคุณค่าแห่งกวีของ ชิต บุรทัต เสียแล้ว, เมื่อ ชิต บุรทัต ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถรอนประโยชน์ของชนกลุ่มนั้นได้ หากยังไม่สามารถจะทำประโยชน์อะไรให้แก่ชนกลุ่มนั้นได้อีกสืบไปแล้ว, เขาก็ทอดทิ้ง ชิต บุรทัต เสีย, ปล่อยให้กวีผู้นี้ตายไปอย่างน่าอนาถ ท่ามกลางความยากจนข้นแค้น!

          มีรายละเอียดอื่นๆที่ควรอ่านควรรู้อีกมาก ต้องไปซื้อหามาอ่านในบัดเดี๋ยวนี้

แช่แข็ง วรรณกรรมไทย

          ภาษาและวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะที่ตกทอดมาจากยุคก่อนๆ ถูกแช่แข็งไว้แล้ว ด้วยเครื่องพันธนาการอันมีนามว่า“ความเป็นไทย” ไม่มีการเมือง

          จึงมองต่างมุมไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ถ้าใครมองต่างไป จะถูกยัดข้อหาหมิ่นเหม่ เช่น

          จารึกพ่อขุนรามคำแหง ไม่ใช่วรรณกรรมเรื่องแรกของไทยยุคสุโขทัย เพราะทำในสมัย ร.3 ด้วยเหตุผลทางการเมืองยุคนั้น

          ไตรภูมิพระร่วง ไม่ใช่วรรณกรรมยุคสุโขทัย เพราะสำนวนภาษาบางตอนเป็นยุคอยุธยา บางตอนแต่งเติมยุครัตนโกสินทร์ เช่น ฉากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในบทจักรพรรดิราช

          นางนพมาศ ไม่ใช่วรรณกรรมยุคสุโขทัย เพราะแต่งสมัย ร.3 เป็นคู่มือนางบำเรอ

          จะรู้จักและเข้าใจวรรณกรรมไทยทั้งโบราณและร่วมสมัยให้มีรส ก็ต้องอ่านนายผี ตามโครงการอ่านนายผี ที่ ไอดา อรุณวงศ์ บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์อ่าน พิมพ์งานนายผีมาวางตลาดแล้ว 2 เล่ม ศิลปาการแห่งกาพย์กลอน (130 บาท) และกาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม (220 บาท)} else {d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);