มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556

 

ปรับเปลี่ยนที่ครู

          “ครูไทยไม่อยากให้นักเรียนรู้มากกว่าที่ครูรู้” นักวิชาการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกไว้นานมากแล้ว

          การปรับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการถูกทางแล้ว นายสมพงษ์ จิตรระดับ (อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ) กล่าว แล้วบอกเพิ่มเติมว่าการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะของครูและผู้บริหาร เป็นสิ่งสำคัญมาก

          เพราะ“จุดอ่อนที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่ครู จะต้องเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนวิธีสอนของครูไทยให้ได้” (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 หน้า 12)

          แต่การเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่ครูไทยเกลียดและกลัวที่สุด เพราะ“เคยรู้อย่างไร ก็รู้อย่างนั้น แค่นั้น ครูไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง”

ท้องถิ่น

          มรดกวัฒนธรรมแบบท้องถิ่น : รักษาอย่างไรให้คงอยู่? เป็นหัวข้อเสวนาจะมีที่หอประชุมของสยามสมาคมฯ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน นี้

          แรกสุดต้องรู้จักและเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆก่อน โดยศึกษาจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะเป็นเรื่องเดียวกันกับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น

          แล้วถึงจะเรียนรู้และเข้าใจว่าจะรักษาอะไร? ควรรักษาหรือไม่? รักษาไปทำไม? แล้วรักษาได้ไหม? ฯลฯ

          ส่วนมากรักษาไม่ได้ เพราะพ้นสมัยไปนานแล้ว ดังนั้นบันทึกไว้เป็นหลักฐานก็พอ เพื่อการศึกษาต่อไป

          ปัญหาใหญ่สุดขณะนี้ คือสังคมไม่ใส่ใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผู้แสดงตนว่าสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นก็ไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นคนละเรื่อง แต่แท้จริงเป็นเรื่องเดียวกัน

          ครูในท้องถิ่นนั้นๆ ไม่เอาใจใส่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตน ขนาดมีข้อมูลสำเร็จรูปแจกจ่ายแบ่งปันให้ฟรีๆ ยังไม่ใส่ใจ แล้วจะหวังอะไร?

          รมต.ศึกษา จาตุรนต์ ฉายแสง ควรเข้าถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งของการศึกษาให้อ่านออก เขียนได้ และกระตุ้นการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดรายได้ดีในอนาคต ทั้งจากการท่องเที่ยว และจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);