มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556

เครื่องแบบ

          เครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาในไทย เป็นเครื่องมือของคนชั้นนำใช้ครอบงำและมอมเมาให้คนแต่งเครื่องแบบเหล่านั้นยอมสยบอยู่ในอำนาจ (โดยอ้างวัฒนธรรมไทย)

          เฉพาะเครื่องแบบนักศึกษา เป็นเครื่องหมายของอภิสิทธิ์ชนที่แสดงตนไม่เท่าเทียม

อคติทางวิชาการ

          “วิชาการก็เป็นอคติอีกประเภทหนึ่ง ซ้ำเป็นอคติที่ถูกเกลาให้เนียนเสียจนหลอกนักวิชาการได้ว่ามันบริสุทธิ์”

          นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนบอกไว้ในบทความชื่อมาร์กซิสต์ที่ไม่มีชนชั้น (พิมพ์ในมติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 หน้า 6) โดยย้ำด้วยว่า

          “อย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าวิชาการใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, หรือศาสตร์อะไรก็ตาม) จะมีคำตอบที่สามารถก้าวข้ามพ้นอคติได้”

          บรรดานักวิชาการและครูบาอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ มักโอ้อวดว่าวิชาการของพวกตนด้านนี้ไม่มีอคติใดๆ จึงบริสุทธิ์สะอาดปราศจากการเมือง

          แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยที่ได้จากวิชาการของนักวิชาการพวกนี้ มีแต่อคติทางการเมืองจนส่งผลให้ไทยเกิดปัญหาขัดแย้งภายใน เช่น สามจังหวัดภาคใต้ ฯลฯ และขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ เช่น กัมพูชา ฯลฯ