มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556

          นายทหารชั้นสัญญาบัตรถูกเฆี่ยนหลังด้วยสาเหตุอันมิบังควร ในปลายสมัย ร.5 เมื่อ ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452)

          (ประเพณีเฆี่ยนหลังตามจารีตนครบาล ถูกยกเลิกไปนานแล้ว แต่ย้อนกลับมาใช้ใหม่ในคราวนี้ เพื่อเอาใจ ร.6 ขณะเป็นพระบรมฯ)

          ปีแรกที่ขึ้นครองราชย์ของ ร.6 ตั้ง“กองเสือป่ารักษาแผ่นดิน”โดยไม่สมควร เมื่อ    ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453)

          (กองเสือป่า เป็นกิจกรรมที่ ร.6 โปรดมาก ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเป็นพระบรมฯ ประทับในพระราชวังสราญรมย์ สมัย ร.5)

          ที่ยกมานี้เป็นดินชนวนชุดแรกๆให้เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454)

          เรื่องราวเหล่านี้มีรายละเอียดในหนังสือปฏิวัติ ร.ศ. 130 ของ ร.ต. เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์ โดย ณัฐพล ใจจริง บรรณาธิการ (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556 ราคา 275 บาท)

เหตุการณ์ ร.ศ. 130 เคยถูกเรียกอย่างกล่าวหาว่า “กบฏ ร.ศ. 130”

          แต่ อ. ณัฐพล เรียกอย่างให้ความสำคัญว่า “ปฏิวัติ ร.ศ. 130” เพราะเป็นความพยายามปฏิวัติทางการเมืองครั้งแรกในสยาม

          แม้จะไม่สำเร็จก็ตาม แต่เป็นกระแสสำคัญให้สำเร็จในคราวต่อไปเมื่อ พ.ศ. 2475

          การเฆี่ยนหลัง กับการตั้งกองเสือป่า น่าสงสัยอย่างยิ่งว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นชายแบบอุดมคติ ที่ อ. ธเนศ วงศ์ยานนาวา เขียนคำนำเสนอให้หนังสือ “นายใน” สมัยรัชกาลที่ 6 ของ ชานันท์ ยอดหงษ์ (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556 ราคา 240 บาท)

          “นายใน” เป็นข้าราชสำนักฝ่ายในชาย ที่เพิ่งมีใน ร.6 ทำหน้าที่คล้ายหรือใกล้เคียง “นางใน” ข้าราชสำนักฝ่ายในหญิง ตามโบราณราชประเพณี

          อ. ธเนศ บอกว่า ชนชั้นสูงของยุโรปครั้งหลังศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะในอังกฤษ ไม่ต้องการให้ผู้ชายเข้ามาอยู่ในแวดวงหรือพื้นที่ของผู้หญิง

          ผู้ชายต้องใช้ชีวิตนอกบ้าน โดยเฉพาะตามป่าเขาลำเนาไพร นอนกลางดิน กินกลางทราย แข็งแกร่ง จึงเหมาะจะทำงานให้กับระบบอาณานิคมในแอฟริกาและเอเชีย

          ชีวิตที่ดีและสูงส่งของผู้ชายจะต้องอยู่กับผู้ชายด้วยกันเท่านั้น เพราะชายเป็นเพศสูงส่งกว่าหญิง

          “ด้วยความสูงส่งกว่าของผู้ชาย ก็ทำให้ร่างกายของผู้ชายน่าชื่นชมกว่าของผู้หญิง”

          แล้ว อ. ธเนศ ยังบอกอีกว่า

          “ถ้าผู้ชายสูงศักดิ์กว่าผู้หญิงแล้ว ก็หมายความว่าการอยู่ร่วมกันกับผู้ชายด้วยกันเองล้วนๆโดยปราศจากผู้หญิง ก็เป็นอะไรที่ดูสมเหตุสมผล เพราะสอดคล้องกันในวิถีชีวิตการเข้าใจโลก และการปฏิบัติต่อโลก”

          เป็นคำนำเสนอที่อ่านง่าย และเข้าใจไม่ยาก แล้วได้รู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ให้กำเนิดลูกเสือ ที่มีโรคประจำตัวซึ่งไม่เป็นที่รู้ทั่วไป

          “นายใน”สมัย ร.6 กับปฏิวัติ ร.ศ. 130 เป็นหนังสือที่ต้องอ่านต่อเนื่องกัน

          อ่านเล่มไหนก่อนก็ได้ แต่อ่านเล่มเดียวไม่อร่อย