มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556

          เพลงสิบสองภาษาของดนตรีไทย โดยเฉพาะวงปี่พาทย์ หมายถึงเพลงสำเนียงเพื่อนบ้านนานาชาติทั้งใกล้และไกลตามต้องการ ที่มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันตามลำดับต่อเนื่องมากกว่า 12 เพลง แต่เรียกสิบสองภาษา เป็นจำนวนศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้รู้ว่ามีมาก

          และอาจเพิ่มเติมให้มากขึ้นอีกก็ได้ตามต้องการ จะให้เท่าจำนวนชาติต่างๆในองค์การสหประชาชาติก็ได้ ถ้าอยากทำ แล้วทำเป็น

          เพลงสิบสองภาษากำหนดให้จบด้วยสำเนียงฝรั่ง เข้าใจว่าเมื่อทำขึ้นครั้งแรกยุค ร.4, ร.5 จะเพิ่งรู้จักเพลงสำเนียงฝรั่งที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจ คือเพลง Marching through Georgia ยุคสงครามกลางเมืองอเมริกา กับเพลง Hymn

          ผมเขียนบอกเล่าคราวก่อน (วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556) โดยยกคำอธิบายเพลงสำเนียงฝรั่ง 2 เพลงนี้ ในหนังสือสังคีตสมัย ของ อ. พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

          อ. สุกรี เจริญสุข (ยังเป็นคณบดีคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต่อไปอีก) อ่านแล้วจึงมีใบบอกเพิ่มเติมมาอีก ว่าท่านเคยศึกษาไว้และพิมพ์เผยแพร่นานแล้ว มีคำร้องที่นักดนตรีไทยถอดคำฝรั่งแบบไทยๆ ดังนี้

          เพลงยี่เฮ็ม

          ยี่เฮ็มดิสพร่าย ซำซำ ดิสสกรำ

          ยี่เฮ็มดิสพร่าย โอเร่ฮูม

          ซูซีดิสพริ้นโอเว่อพร่าย

          ยอเร่ม ยอเร้ม แซมวดีดี่

          ยอเร่ม ยอเร้ม แซมวดีดี่

          ยอเร่ม ยอเร้ม แซมวดี ดิสพริ้นโอเว่อพร่าย

          คุณ Supeena Insee Adler ส่งข้อความกับโน้ตเพลงทางเฟซบุ๊กมาบอกอีก ดังนี้

          “เพลง The Heavenly Bridegroom Soon Will Come น่าจะเป็นต้นตอเพลงฝรั่งยี่เฮมที่อยู่ในชุดสิบสองภาษาที่นักดนตรีไทยเล่นกันค่ะ ดิฉันสันนิษฐานว่าคำว่ายี่เฮมแผลงมาจากคำว่า Hymn (ฮิม) ที่หมายถึงบทเพลงหรือบทกลอน ที่บางครั้งใช้สำหรับสวดด้วยค่ะ”

          ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาแนะนำความรู้เพิ่มเติม จึงขอเขียนมาบอกกล่าวให้รู้ทั่วกัน

          เพราะลำพังตัวผมเองไม่มีประสิทธิภาพจะศึกษาค้นคว้าได้ขนาดนี้document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);}