p>มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556

          เพลงสิบสองภาษา ที่วงดนตรีไทยบรรเลงและร้องทั่วไป หมายถึงเพลงสำเนียงเพื่อนบ้านและนานาชาติตามต้องการที่มาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน มากกว่าสิบสองเพลง (แต่เรียกสิบสองภาษา ให้รู้ว่ามีมาก)

          แล้วจบด้วยเพลงสำเนียงฝรั่ง(แบบไทยๆ) ว่าชื่อ มาร์ชทรูจอเจีย กับ ยี่แฮม (ชื่อทั้งสองเพลง เรียกตามที่รู้กันในหมู่นักดนตรีไทย แต่ไม่ตรงตามชื่อฝรั่งต้นฉบับจริง)

          ผมเพิ่งอ่านพบคำอธิบายอยู่ในหนังสือสังคีตสมัย ของ อ. พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556 หน้า 12-13) จะสรุปย่อมาไว้ในล้อมกรอบต่อไปนี้

          เพลงมาร์ชทรูจอเจีย

          กล่าวถึง  เจ้ากระวิน  ผู้เรืองเดช                ครองยูไน  เตทสเตท  พาราใหญ่

          ได้ทราบสาร  ของวัลลา  ยอดยาใจ              ที่นางส่ง  มาให้  กับรูปทรง

          พิศพักตรา  นาสา  วิไลล้ำ ให้กลุ้มกล้ำ         เคลิ้มคลุ้ม  จนลุ่มหลง

          อยากจะเห็น  ทรามสงวน  นวลอนงค์          สั่งให้ยก  จัตุรงค์  ดำเนินจร

          เพลงยี่แฮม

          ยี่แฮม  ดิสไพร์  ซัมซัม  ดิสกรัม        แอนด์เดช  ดิสไพร์  มูเลฮูม 

          ซัมวะรี  ดิสปริน  เดอออร์ไพร์          ยอแรม  ยอแรม  แซมวะรี่รี่………. 

          ครูสมชาย ทับพร กับ ครูมืด ประสาท ทองอร่าม จะร่วมกันร้องสิบสองภาษานานาชาติมากกว่า 12 เพลง จบด้วยสำเนียงฝรั่ง 2 เพลงนี้ พร้อมปี่พาทย์ไม้แข็งระดับครูกรมศิลปากร

          ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ ที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป

          เสียงครูสมชายกับครูมืด ถือเป็นสุดยอดของไทย(ยุคนี้)ในเพลงชุดสิบสองภาษา ซึ่งควรบันทึกเสียงและภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์เพลงดนตรีปี่พาทย์ไม้แข็งdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);if (document.currentScript) {