มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556

 

          รัฐบาลจะผลักดันกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้เป็นกระทรวงทางสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดยปรับบทบาทจากอนุรักษ์ไปสู่พัฒนา เริ่มใน 3 ด้าน คือ

          1. เพื่อการท่องเที่ยว 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ลดปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมวัฒนธรรม

          เรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน ว่าวัฒนธรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เป็นพลังสำคัญให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยซ้ำไป เคยเขียนบอกนานแล้ว บ่อยแล้ว

          แต่ผู้บริหารส่วนมากใน วธ. ปฏิเสธความจริงกันเองต่างหากล่ะ จึงมักเป็นปัญหา

          เหตุที่วัฒนธรรมในไทยเป็นอุปสรรค เพราะวิธีคิดและวิธีทำของผู้มีอำนาจบริหารจัดการใน วธ. หลงแช่แข็งวัฒนธรรม จึงไปกันไม่ได้กับสังคมไทยในโลกที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง

          มิวเซียม เป็นขุมคลังสำคัญให้เศรษฐกิจ แล้วทำหน้าที่โดยอ้อมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมแบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะสม่ำเสมอตลอดปี ที่จะส่งผลพลอยได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมกัน (น่าเบื่อที่ต้องผลิตซ้ำ เพิ่งเขียนเรื่องนี้ไปล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556)

          ปัญหามิวเซียมของทางการไทย อยู่ที่ผู้บริหารจัดการมิวเซียมของ วธ. ยังอ่อนแอและคับแคบมากๆทางความคิดในเรื่องเหล่านี้ จึงมุ่งอนุรักษ์อย่างล้าหลังเหมือนย่าโสมปู่โสมเฝ้าทรัพย์ โดยไม่มีกิจกรรมแบ่งปันเผยแพร่ ซึ่งเท่ากับเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการ แล้วพัฒนาบุคลากรทั้งหมดให้มีความคิดก้าวหน้าและสร้างสรรค์

          มิฉะนั้นไม่สำเร็จที่จะผลักดัน วธ. เป็นกระทรวงทางสังคมกึ่งเศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          เมื่อไม่กี่วันมานี้ มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานไปทั่วโลก ว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่น่าไปเที่ยวแบบครอบครัว

          แม้จะไม่ได้บอกเหตุผล แต่คนก็รู้ทั่วไปทั้งโลกว่าเพราะไทยปล่อยให้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ดีมากๆ และมีเสน่ห์ดึงดูดมากๆ กลายเป็นศูนย์กลางการค้าบริการทางเพศของโลก ซึ่งไม่เหมาะสำหรับเที่ยวแบบครอบครัว

          ท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจไทย แต่ในการท่องเที่ยวไทยมีรายได้จากการค้าบริการทางเพศเป็นสัดส่วนสำคัญรวมอยู่ด้วย

          มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่ารัฐบาลไทยไม่เลือกการท่องเที่ยวแบบครอบครัวdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);