Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556

          ห้ามไฟไม่ให้มีควัน ห้ามตะวันและจันทร์ทอแสง ถ้าห้ามได้แล้วค่อยห้ามมีเซ็กซ์ในหมู่เยาวชนวัยเจริญพันธุ์

          ศาลามโหสถ (อยู่ที่ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี) มีหนังสือการ์ตูนร่วมสมัยหลายประเภทอยู่จำนวนหนึ่งไม่มากนักในห้องหนังสือ (ไม่ใช่ห้องสมุด) ขนาดเล็กๆแคบๆ

          มีทั้งการ์ตูนไทย, ฝรั่ง, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฯลฯ และมีเรื่องเพศด้วย

          ข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงวัฒนธรรม จากกรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้ไปดูห้องหนังสือบนศาลาฯ พบว่ามีหนังสือการ์ตูนด้วย จึงกำชับผู้แนะนำดูแลห้องหนังสือว่าถ้าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นต้องระวังให้ดี ต้องตรวจตราเข้มงวด เพราะการ์ตูนญี่ปุ่นมักมีเรื่องเพศ เป็นอันตราย ไม่ควรเอามาให้เด็กอ่าน

          โดยทั่วไปไทยมักมีทัศนะทางลบอย่างสาดเสียเทเสียต่อความคิดและการแสดงออกอย่างเปิดเผยเรื่องเซ็กซ์ของสังคมตะวันตกและญี่ปุ่น ว่าศีลธรรมจรรยาตกต่ำเสื่อมทราม หรืออะไรต่อมิอะไรทำนองนี้ จึงมีเสรีทางเพศ และเต็มไปด้วยภาพยนตร์เซ็กซ์ หนังสือเซ็กซ์ ที่ไทยไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

          ทำให้บรรดาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนเขตพื้นที่การศึกษาส่วนมากคิดอย่างเดียวกัน จึงมักไม่ยินดีร่วมมือกับองค์การเอกชนและภาคีเครือข่าย (เช่น องค์การแพธ ฯลฯ) ที่ทำโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน

          แล้วปฏิเสธจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา หากจำต้องสอนอย่างปฏิเสธมิได้ ก็จำใจสอนเพศศึกษาอย่างประชด

          เพราะเชื่อถือสืบต่อกันมาว่าสังคมไทยมีศีลธรรมจรรยา และมีวัฒนธรรมไทยอันดีงามอย่างยิ่งอยู่แล้ว ที่ไม่มั่วสุมหมกมุ่นเรื่องเพศ แล้วไม่แสดงออกเรื่องเพศอย่างเปิดเผยในที่แจ้ง

          ถ้าพิจารณาเปรียบเทียบให้รอบคอบ จะพบความแตกต่างระหว่างสังคมตะวันตกและญี่ปุ่นที่เปิดเผยเรื่องเซ็กซ์ กับสังคมไทยที่ไม่เปิดเผย ดังนี้

          1. ความมีระเบียบวินัย สังคมตะวันตกและญี่ปุ่นมีกฎ กติกา มารยาท และรักษาอย่างเคร่งครัดมานานมาก แล้วยังมีจนปัจจุบัน

          ทำให้เป็นสังคมก้าวหน้าทุกด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ เช่น ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจการเมือง แล้วไม่ขับรถประมาทชนกันตายเป็นเบือเมื่อมีเทศกาล เช่น ปีใหม่

          แต่ไทยไม่ก้าวหน้าอย่างตะวันตกและญี่ปุ่น

          2. สถานค้าบริการทางเพศ เป็นที่รับรู้อย่างเปิดเผยทั่วโลก ว่าไทยเป็นศูนย์กลางการค้าบริการทางเพศของโลก มีหญิงบริการทางเพศจำนวนมากที่สุดในโลก

          แล้วมีสถานค้าบริการทางเพศ (ซ่องโสเภณีในนามอาบอบนวดและสปา) ข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยทางการไทยอำนวยความสะดวกให้มีขึ้นตรงไหนก็ได้ ไม่ห้ามและไม่มีขีดจำกัด เช่น ใกล้วัด ใกล้โรงเรียน ฯลฯ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมไม่เคยมีปฏิกิริยาต่อต้านเรื่องนี้

          แต่เรื่องนี้สังคมตะวันตกและญี่ปุ่นไม่ก้าวหน้าเหมือนไทย

          ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในไทย เคยรู้เรื่องเหล่านี้บ้างไหม? หรือถ้าสังคมตัวเองมีตำหนิ ก็พากันทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้? แล้วพร้อมให้นักเรียนนักศึกษามีปัญหาต่างๆทางเพศ เช่น ท้องไม่พร้อม ฯลฯ จนถึงขั้นเป็นเอดส์ตาย แม้ไม่ตาย ก็เลี้ยงไม่โต ด้วยความไม่รู้ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

          เพราะครูและผู้บริหารสถานศึกษาต่อต้านการเรียนการสอนเพศศึกษาอย่างสมบูรณ์ เพื่อสนองความเชื่อบกพร่องว่าวัฒนธรรมไทยดีอยู่แล้ว และดีกว่าของชาติอื่น

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);