มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556

 

          สระบุรี เลี้ยวขวาไปตามถนนมิตรภาพ เช้าตรู่วันพุธ 19 มิถุนายน เข้าสู่ดงพญาเย็น-เขาใหญ่

          เมื่อผ่านมวกเหล็ก (มวก เป็นคำลาว แปลว่า น้ำสีขาวขุ่น เช่น น้ำซาวข้าว) จะค่อยๆขึ้นเนินไปเรื่อยๆ จนเป็นที่ราบสูง รู้สึกได้ไปถึงปากช่อง (ปากทางคมนาคม)

          ราวบ่ายโมงก็ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่สถาปนาใหม่ไว้ที่ อ. นามน จ. กาฬสินธุ์ (เหนือ อ. เมือง ทางไปขึ้นภูพาน) พูดคุยเรื่องต่างๆกับอาจารย์และนักศึกษาจนเย็นก็กลับไปนอนโรงแรมตักสิลา ที่ จ. มหาสารคาม

          รุ่งขึ้นวันพฤหัสฯ 20 มิถุนายน ตอนเช้าไปคุยเรื่องประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและเพศวิถีศึกษา กับบุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายเพศศึกษาฯ ในโรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ. ร้อยเอ็ด ตามกำหนดขององค์การแพธ (PATH)

          พอถึงเที่ยงก็กลับกรุงเทพฯ ผ่าน จ. บุรีรัมย์ เลียบทิวเขาพนมดงรัก ผ่านดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (เหมือนขาขึ้นเมื่อวาน) ถนนมิตรภาพจะค่อยๆลาดลงจากที่ราบสูงตั้งแต่ปากช่อง จนถึงที่ราบลุ่ม บริเวณ อ. เมือง สระบุรี

          ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผืนป่ามรดกโลกในไทย อยู่บนทิวเขาพนมดงรัก (เขมรออกเสียง พนมดองแร็ก แปลว่า ภูเขาไม้คาน) ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, ทับลาน, ปางสีดา, ตาพระยา, และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

          ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของสระบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, บุรีรัมย์

          ทางทิศตะวันตก พื้นที่มรดกโลกสุดเขต อยู่บริเวณ จ. สระบุรี

          ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง (แต่อยู่นอกมรดกโลก) ถึง จ. ลพบุรี ที่เคยเป็นศูนย์กลางของรัฐอโยธยา-ละโว้ (ใช้ภาษาเขมร) ฟากตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยา

          ทางทิศตะวันออก พื้นที่มรดกโลกสุดเขตอยู่บริเวณ จ. บุรีรัมย์-สระแก้ว

          ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณสำคัญมากของประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิในอุษาคเนย์อาเซียน ดังนี้

          1. เป็นทิวเขาพนมดงรัก ยาวตกแม่น้ำโขงในลาว มีช่องเขามากมายนับร้อยช่องเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างที่ราบสูงกับที่ราบลุ่ม ปัจจุบันถือเป็นเส้นกั้นอาณาเขตไทย-กัมพูชา

          2. ต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มน้ำมูล-ชี แถบอีสานใต้ หรือ เขมรสูง (แขมร์เลอ)

          3. ต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ(ทะเลสาบ)ในกัมพูชา หรือเขมรต่ำ (แขมร์กรอม)

          ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ตั้งอยู่บนทิวเขาพนมดงรัก แกนหลักอารยธรรมสุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ หรืออาเซียน โดยเฉพาะไทย-กัมพูชา-ลาว

          ดินแดนเหนือดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นที่ราบสูงอีสานของไทย เชื่อมถึงลาว

          ดินแดนใต้ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยา ภาคกลางของไทย ต่อเนื่องเป็นผืนแผ่นเดียวกันกับที่ราบลุ่มโตนเลสาบของกัมพูชา

          ในไทย เคยมีศูนย์กลางสำคัญอยู่เมืองละโว้ (ต่อไปจะย้ายเป็นกรุงศรีอยุธยา) ที่ลพบุรี

          ในกัมพูชา เคยมีศูนย์กลางสำคัญอยู่เมืองพระนคร (นครวัด-นครธม) ที่เสียมเรียบ

          กษัตริย์ละโว้ (ตรัสภาษาเขมร) กับกษัตริย์เมืองพระนคร (ตรัสภาษาเขมร) เป็นเครือญาติชาติพันธุ์เดียวกัน มีพื้นที่ต่อเนื่องเป็นผืนแผ่นเดียวกัน แล้วเชื่อมโยงเครือญาติเดียวกันถึงอีสานและลาว

          หลังรัฐชาติสมัยใหม่ แยกเป็นประเทศไทย กับประเทศกัมพูชา แล้วต่างสถาปนาประวัติศาสตร์บาดหมาง สร้างบาดแผลซึ่งกันและกัน

          ศิลปกรรมลพบุรี แท้จริงคือศิลปกรรมแบบเขมรเดียวกันกับในกัมพูชา แต่อำนาจชาตินิยมไทยไม่ยอมรับความจริง เลยเรียกอย่างขัดๆเขินๆว่า ศิลปะลพบุรี (ที่มีกษัตริย์ตรัสภาษาเขมร)document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);