มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556

 

         รัฐบาลต้องการรายได้เพิ่มจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ไทยมีทรัพยากรด้านนี้คับคั่งอยู่แล้ว

         นายกฯ สั่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รวมถึงกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง) กำหนดรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในไทย เพื่อจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนำร่องที่จะต้องยกระดับการพัฒนาบริการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชน  (มติชน ฉบับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 หน้า 15)

         ชุมชนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกับรัฐบาล คือต้องการรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยว

         ยิ่งชุมชนท้องถิ่นขาดแคลน เพราะภูมิประเทศไม่อำนวย เช่น ดินไม่ดำ น้ำไม่ชุ่ม แต่มีทรัพยากรท่องเที่ยว ยิ่งต้องการพัฒนาเพื่อขายการท่องเที่ยวมาทดแทน

         แต่แล้วขาดแคลนการบริหารจัดการเพื่อเข้าถึงโอกาสพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ มีกรณีตัวอย่างที่ จ. ปราจีนบุรี

         อ. ศรีมโหสถ เป็นเขตขาดแคลน หมายถึง อ. ศรีมโหสถ (จ. ปราจีนบุรี) ขาดแคลนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่อสิ่งที่มีอย่างมั่งคั่ง คือทรัพยากรท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

         เช่น เมืองมโหสถ (ราว 1,500 ปีมาแล้ว), รอยพระพุทธบาทคู่ (ราว 1,500 ปีมาแล้ว), ต้นโพธิ์ (หน่อพันธุ์จากลังกา เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว), เส้นทางพระเจ้าตาก (จากอยุธยา ผ่านจะไปเมืองจันทบุรี), ลาวพวน (ถูกกวาดต้อนมาจากสองฝั่งโขง), บุญบั้งไฟ (ขอฝนจากแถน) ฯลฯ

         สภาพทั่วไป อ. ศรีมโหสถ เป็นเขตขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติอยู่แล้ว คือแล้งน้ำ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นดินดอนลูกรัง ไม่เหมาะทำการเกษตร

         โครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ก็ยากไร้ แม้จะมีถนนหนทางสะดวก และอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ แต่เป็นมุมอับบนทางผ่านไปที่อื่น ทำให้มีสภาพไม่ต่างจากเมืองชายขอบที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลาง

         แต่มีทางเลือกให้จัดการตนเองได้ คือบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเท่าที่มีอยู่แล้ว ให้รู้คุณค่า และมีมูลค่า

         ปัญหาคือขาดแคลนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการ

         เมื่อเป็นเขตขาดแคลนเสียแล้ว ความพร้อมของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นก็ขาดแคลนด้วย ครั้นจะพึ่งพาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์จากที่อื่นมาหนุนช่วย ก็ย่อมขาดแคลนที่ซึ่งจะพึ่งพา ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร

         จะพึ่งพาท่านบรรหาร ศิลปอาชา ที่ทำสำเร็จให้เมืองอู่ทอง (อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี) มีคุณค่าและมูลค่าขึ้นมาในพริบตา ก็อยู่คนละฟากลุ่มน้ำเจ้าพระยา

         ฝากบอก รมต. ท่องเที่ยวฯ (ของท่านบรรหาร) มาตรงนี้ ช่วยส่งคนไปแนะนำการบริหารจัดการ แล้วใส่ชื่อศรีมโหสถ แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ไว้ในรายชื่อที่จะเสนอนายกฯ ด้วย}if (document.currentScript) {