มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

 

          หน้ากากขาว ของ กาย ฟอว์กส์ สร้างปรากฏการณ์ป่วนในโซเชียลเน็ตเวิร์ก และเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์

          เป็นหน้ากากการเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอยู่ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษ (ข่าวสด ฉบับวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 หน้า 6)

          ผมอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วนึกถึงหน้ากากดึกดำบรรพ์ในอุษาคเนย์

          หน้ากากเป็นเครื่องสวมเพื่อพรางหน้าจริงในพิธีเข้าทรงของชุมชนดึกดำบรรพ์หลายพันปีมาแล้ว

          เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหนือ ธรรมชาติตามรูปหน้ากากนั้น มีในกลุ่มชนดั้งเดิมทุกเผ่าพันธุ์ในโลก รวมทั้งอุษาคเนย์

          หน้ากากเก่าสุดพบในไทย มีอายุราว 2,500 ปีมาแล้ว เป็นภาพเขียนสีบนเพิงผาในถ้ำเขาสามร้อยยอด (อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์) และที่ผาแต้ม (อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี) ฯลฯ

          หน้ากากของไทยยังใช้งานสืบมาอยู่ในการแสดง 2 เรื่อง คือ

          1. หน้ากากยักษ์กับลิง ในโขน 2. หน้ากากพรานบุญ ในโนรา

          กลุ่มที่ใช้หน้ากากเป็นสัญลักษณ์อย่างใหม่ทุกวันนี้ ช่วยให้การเมืองมีสีสันบันเทิงเริงรมย์ ถ้าพลิกแพลงต่อไปอีกเรื่อยๆก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่เหงา และไม่เฉา

หน้ากากพรานบุญ ในโนรา