Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556

 

          ขุนช้างขุนแผน พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกสุด พ.ศ. 2415 โดยโรงพิมพ์หมอสมิธ อยู่ในต้นแผ่นดิน ร.5

          ต่อมาโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ หรือรู้จักทั่วไปว่าโรงพิมพ์วัดเกาะ พิมพ์อีกครั้ง พ.ศ. 2432 อยู่ในกลางแผ่นดิน ร.5

          สองครั้งแรกนี้ไม่รู้ว่าใครทำหน้าที่ชำระ (คล้ายๆ บรรณาธิการ)

          ต้นฉบับที่พิมพ์ทั้งสองครั้งแรก ไม่มีบริการในหอสมุดแห่งชาติและหอสมุดอื่นๆในไทย แต่มีในหอสมุดมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ

          ข้อมูลเรื่องหนังสือขุนช้างขุนแผนที่ยกมา ผมได้จากข้อเขียนเรื่องวรรณกรรมบอกเล่า และเสภาขุนช้างขุนแผนฉบับวัดเกาะ โดย คริส เบเกอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร พิมพ์ในอ่าน (วารสารรายสามเดือนเพื่อการอ่าน ฉบับมกราคม-มีนาคม 2556 หน้า 188-199)

          ครั้นถึงแผ่นดิน ร.6 ทางการหอพระสมุดฯ พิมพ์ขุนช้างขุนแผน พ.ศ. 2460-1 โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงชำระ

          เป็นเหตุให้หอสมุดแห่งชาติ มีป้าย“ห้ามบริการ”แทบจะนับแต่บัดนั้นติดไว้ที่มัดสมุดข่อย (สมุดไทย) เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนตีดาบ ซื้อม้า หากุมาร และผ่าท้องนางบัวคลี่ สำนวนครูแจ้ง วัดระฆัง ข้อหาอนาจาร โป๊ เปลือย คนไทยไม่สมควรอ่าน จะทำให้ใจแตก

          คนไทยหน้าไหนจะขอคัดลอกสำนวนครูแจ้งมาศึกษา จึงไม่เคยได้รับอนุญาตให้อ่าน เมื่อไม่ได้อ่านก็พาลใจแตกตามๆกัน

          จน พ.ศ. 2545 ผมอ้างรัฐธรรมนูญ 2540 เกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เลยได้คัดมาพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในหนังสือขุนช้างขุนแผนแสนสนุก (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2545)

          แต่อ่านแล้วไม่อนาจาร ไม่โป๊ ไม่เปลือยเหมือนที่คาดไว้ แต่ใจแตกก่อนนานมากแล้ว

          คริส เบเกอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร บอกไว้ในวารสารอ่าน ว่าสำนักพิมพ์ซิลค์ เวอร์ม กำลังพิมพ์ขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะ เพราะนักหนา จะเสร็จออกมาวางขายในกลางปีนี้ 2556

          ผมจะรอตีฆ้องร้องป่าว ให้ช่วยกันซื้อไปอ่านฉากผ่าท้องนางบัวคลี่ด้วยใจระทึกพลัน ว่าจะกระเสียวกระสันเกษมเกษมขนาดไหน?