Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556

 

          จำนง รังสิกุล ผู้เป็น“ตำนานโทรทัศน์ไทย” ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อกำเนิดโทรทัศน์ครั้งแรกในประเทศไทย ที่บางขุนพรหม กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2498

          และเป็นผู้ให้กำเนิดคำว่า“เพลงลูกทุ่ง”ในทีวี (อาจินต์ ปัญจพรรค์ เขียนบอกไว้ในหนังสือตำนานโทรทัศน์ไทยฯ ไม่บอกปีที่พิมพ์)

          ในหนังสือที่ระลึกงานศพ บอกประวัติสถานที่เกิดไว้สั้นมาก ว่า

          “นายจำนง รังสิกุล เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2456 ที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของหลวงบัญชาพิชิตราษฎร์และนางจันทร์”

          ถึงแก่กรรมเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2538

          หลวงบัญชาพิชิตราษฎร์ (บิดาของนายจำนง) มีนามเดิมว่า สร้อย รังสิกุล (นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เขียนบอกไว้ในหนังสือที่ระลึกงานศพ เปลวไฟจากใจรักฯ ไม่บอกปีที่พิมพ์)

          ศรีมหาโพธิ (อ่านว่า สี-มะ-หา-โพด) เป็นชื่ออำเภอหนึ่งใน จ. ปราจีนบุรี เดิมมีพื้นที่กว้างขวางมาก แต่ปัจจุบันแบ่งส่วนหนึ่งเป็นอำเภอใหม่ ชื่อ อ. ศรีมโหสถ

          ศรีมหาโพธิ์ (อ่านว่า สี-มะ-หา-โพ) เป็นชื่อต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่ที่วัดต้นโพธิ์ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี (เขตติดต่อ อ. ศรีมหาโพธิ) และเป็นชื่อ ดง เรียก ดงศรีมหาโพธิ์ มีในพระราชพงศาวดาร เมื่อพระเจ้าตากเสด็จพาไพร่พลหนีพม่าจากอยุธยา ผ่านมาจะไปเมืองจันทบุรี

          อ. จำนงเคยบอกว่ามีเชื้อสายลาวพวน อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่มีชุมชนลาวพวนตั้งหลักแหล่งต่อกันไปหลายหมู่บ้านตำบล ล้วนถูกกวาดต้อนสมัย ร.3 มาจากเวียงจันและสองฝั่งโขง

          ผมเคยเขียนเรื่องนี้ตามคำบอกเล่าของ อ. จำนง ไว้นานแล้วว่า

          “ผมก็เป็นลาวพวนเหมือนคุณสุจิตต์ เพราะมีบรรพบุรุษเป็นลาวพวนแถวๆ บ้านหัวซา บ้านสระมะเขือที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” อาจารย์จำนงบอกกับผมเมื่อท่านเกษียณอายุราชการแล้ว และนั่งประจำอยู่ที่งานประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพ (ตอนนั้นอยู่สาขาถนนสุรวงศ์) (ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 หน้า 7)

          ครั้งนั้น “แต่ก่อนคนเรายังโง่” ผมปากหนักไม่ซักถามเพิ่มเติมรายละเอียดจาก      อ. จำนง เรื่องบรรพชนที่ว่าอยู่บ้านหัวซา, บ้านสระมะเขือ ซึ่งผมผ่านไปมาบ่อยๆ

          เมื่อ 2-3 เดือนมานี้ พยายามสอบถามคนพวนและคนอื่นๆที่อยู่บ้านหัวซา กับ บ้านสระมะเขือ แต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้ว เลยแสนเซ็งตัวเอง

          ถ้าใครพอจะเคยได้ยินว่า อ. จำนง มีเชื้อสายลาวพวน ดงศรีมหาโพธิ์อย่างไร? กรุณาบอกด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);if (document.currentScript) {