Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 24 เมษายน 2556

 

          ศาลโลกจะตัดสินอย่างไร ไทยกับกัมพูชาก็ต้องอยู่ใกล้ชิดติดกันตลอดไป จะย้ายแยกยกหนีจากกันมิได้

          ประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์กัมพูชา ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์สุวรรณภูมิก็แยกโดดๆไม่ได้ เพราะต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

          มีทั้งส่วนที่เป็นบ้านพี่เมืองน้องเครือญาติใกล้ชิด และส่วนที่ทะเลาะเบาะแว้งแล้วตัดญาติขาดมิตรกัน แล้วก็คืนดีกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดามากในสากลโลก

          ปัญหาอยู่ที่คนไทยทั่วไปถูกครอบงำด้วยประวัติศาสตร์บาดหมางสร้างบาดแผล แล้วตัดทิ้งประวัติศาสตร์บ้านพี่เมืองน้องเครือญาติใกล้ชิด

          ที่ต้องร่วมกันเอากลับคืนมาเพื่อสร้างสรรค์อนาคต แล้วแบ่งปันเผยแพร่ให้เป็นที่รู้ทั่วกันตามพยานหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี (เว้นเสียแต่โกหกตัวเองมานานมากๆ จนเปลี่ยนมายอมรับความจริงไม่ได้แล้ว) เช่น

          ราว พ.ศ. 1600 ต้นราชวงศ์เขมร อยู่ลุ่มน้ำมูล

          บริเวณลุ่มน้ำมูล (อ. พิมาย จ. นครราชสีมา) เป็นศูนย์กลางรัฐมหิธรปุระ ของราชวงศ์มหิธร ใช้ภาษาและอักษรเขมร สร้างปราสาทพิมาย ในศาสนาพุทธมหายาน

          เชื้อสายราชวงศ์มหิธรที่ลุ่มน้ำมูล แผ่ลงไปเสวยราชย์เป็นกษัตริย์กัมพูชาที่โตนเลสาบ(ทะเลสาบ) แล้วเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพราหมณ์ เช่น

          1. พระเจ้าชัยวรรมันที่ 6 (ระหว่าง พ.ศ. 1633-1651)

          2. พระเจ้าธรณีนทรวรรมันที่ 1 (ระหว่าง พ.ศ. 1651-1655)

          3. พระเจ้าสุริยวรรมันที่ 2 (ระหว่าง พ.ศ. 1655-1695) สร้างปราสาทนครวัด จากนั้นไปบูรณะปราสาทพระวิหาร (ที่มีอยู่ก่อนแล้ว) ให้ใหญ่โตขึ้น (เหลือให้เห็นซากทุกวันนี้)

          4. พระเจ้าธรณีนทรวรรมันที่ 2 (ระหว่าง พ.ศ. 1695-1724)

          5. พระเจ้าชัยวรรมันที่ 7 (ระหว่าง พ.ศ. 1724-1744) เปลี่ยนศาสนาจากพราหมณ์เป็นพุทธมหายาน (เหมือนยุคพิมาย) สร้างปราสาทบายนในศาสนาพุทธมหายาน เมืองนครธม         

          ยุคนี้คนพูดภาษาไทย-ลาว ยังไม่มีอักษร แต่มีศูนย์กลางอยู่เวียงจันสองฝั่งโขง

          และมีบางกลุ่มตั้งหลักแหล่งกระจายเป็นประชากรข้าทาสตามรัฐพูดเขมรในบริเวณต่างๆ ตั้งแต่ลุ่มน้ำมูล ถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา

          คนลุ่มน้ำมูลส่วนข้างมากราวหลัง พ.ศ. 1800 เคลื่อนย้ายไปเพิ่มเติมเป็นประชากรของรัฐกัมพูชาที่โตนเลสาบ กับรัฐสยามที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

          ลุ่มน้ำมูลมีคนเหลือน้อยลง แต่ยังครองกันเป็นบ้านเมืองสืบเนื่องไม่ขาดสาย ไม่รกร้าง จนหลัง พ.ศ. 1900 ก็ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอยุธยา

          คนลุ่มน้ำมูลดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ย่อมเป็นบรรพชนคนไทยยุคนี้ด้วย ไม่ว่าจะพูดตระกูลภาษาอะไร ไทย-ลาว หรือมอญ-เขมรs